Stop slaveri!

Arbejdermuseets særudstilling sætter fokus på slaveri som et massivt problem i verden, både i fortiden, men i særdelshed også i nutiden.

‘Slaveri, det hører da fortiden til. Det var et mørkt kapitel i historien, men det er heldigvis lukket nu.’ Sådan tænker mange af os om slaveri. Vi tænker på tidlige kulturer, på kolonitiden og måske på Danmarks mørke tid som slaverination i Vestindien. De færreste af os ved, at der i verden aldrig har været så mange slavegjorte mennesker som i dag. Ingen lande kan sige sig fri for at huse slaver, heller ikke Danmark.

Vi mener, at slaveri er den værste form for udnyttelse af andre mennesker. Når mennesker bliver slavegjorte, for at andre kan tjene penge eller få billige varer, så driver man vold mod grundlæggende værdier om frihed, lighed og broderskab – værdier, som også Arbejdermuseet er bygget op omkring.

Søren Bak-Jensen, direktør for Arbejdermuseet

Stop slaveri! er både en historisk udstilling, hvor besøgende kan blive klogere på det slaveri, der foregik i Vestindien i kolonitiden. Men det er også en højaktuel udstilling, der belyser de voldsomme problemer, verden stadig har med slaveri, og hvordan man som individ med en lille indsats kan gøre en stor forskel i kampen mod moderne slaveri.

Danmarks mørke kapitel
I år er det 100 år siden, Danmark solgte de vestindiske øer til USA. Som besøgende på Stop slaveri! kan du blive klogere på den enormt profiterende handel med sukker og med mennesker, der foregik på tværs af kontinenter, da Danmark var kolonimagt. Du vil opleve, hvordan tusindvis af mennesker gik fra at være frie individer til at være en handelsvare, uden rettigheder, uden identitet. Samtidig vil du blive præsenteret for de slavegjortes ukuelige frihedstrang, oprør, flugt og modstand mod de umenneskelige levevilkår. En modstand der til sidst gjorde det forbi med den form for slaveri, der var kendetegnede for den transatlantiske slavehandel.

Stop moderne slaveri
I udstillingens nutidige del, vil du som besøgende blive konfronteret med moderne slaveri. Du vil møde den amerikanske fotograf Lisa Kristine, som med sit kamera har dokumenteret slaveri i hele verden, og du vil få mulighed for selv at støtte kampen mod moderne slaveri, inden du går hjem. Du vil møde skiftende organisationer, der alle arbejder med at undgå moderne slaveri. Fairtrademærket er den første af fire organisationer, der giver deres bud på, hvordan vi med fælles hjælp kan stoppe slaveri.

Udstillingen er støttet af Kulturministeriet, Knud Højgaards Fond og Augustinus Fonden.

Undervisning for skoleklasser
I løbet af udstillingens levetid frem til marts 2018, vil der blive tilrettelagt en række undervisningsforløb for skoleklasser i forbindelse Stop slaveri!. Her vil eleverne i folkeskolens ældste klassetrin kunne få historiske perspektiver på deres eget liv og samfundsrelevante udfordringer. Desuden kan eleverne få styrket deres oplevelser af handlemuligheder i forhold til at påvirke deres eget liv, samtid og ikke mindst fremtiden.

Læs mere om Arbejdermuseets undervisningsforløb, og find kontaktpersoner i skoletjenesten her. 


Vil du vide mere og støtte kampen mod moderne slaveri?
Arbejdermuseet har samarbejdet med en række organisationer og institutioner om Stop slaveri! Rigsarkivet, FN-organisationen ILO, kampagnen ’50 for Freedom’, Det kongelige Bibliotek og flere har bidraget med samlinger og viden til udstillingen.

Rigsarkivet har tilgængeliggjort millioner arkivalier fra Dansk Vestindien. Arbejdermuseet har samarbejdet med eksperter fra Rigsarkivet om den historiske del af særudstillingen Stop slaveri!

Det Kongelige Bibliotek har tilgængeliggjort et meget stort fotografisk materiale fra Dansk Vestindien. Arbejdermuseet udstiller enkelte genstande fra Det Kongelige Bibliotek.

Den internationale arbejderorganisation (International Labour Organization/ILO) er FNs faglige organ arbejdsmarkedsspørgsmål. ILO er desuden verdens ledende ekspert i spørgsmål om moderne slaveri. Arbejdermuseet har indgået et partnerskab med ILO om den del af særudstillingen Stop slaveri!, der beskæftiger sig med nutiden og moderne slaveri.

’50 for Freedom’ er en ILO’s officielle kampagne, der har som formål at bekæmpe moderne slaveri. På Arbejdermussets udstilling kan besøgende underskrive en opfordring til de danske politikere om at ratificere FN-organisationen ILO’s protokol mod slaveri, tvangsarbejde og slavelignende arbejdsforhold, så lovgivningen på området bliver skærpet.