Arbejdermuseet består kvalitetstjek med højeste karakter

Fotograf_Mark_Thyrring_Web1920x1080 (64)

Relevant forskning, markant formidlingsprofil og forbilledlig varetagelse af undervisningsopgaver. Arbejdermuseet får rosende ord med på vejen i ny statslig kvalitetsvurdering foretaget af Slots- og Kulturstyrelsen. Samlet set får Arbejdermuseet vurderingen ”meget tilfredsstillende”, hvilket er den højeste kategori på skalaen.

”Vi er rigtig stolte af den vurdering”, siger direktør for Arbejdermuseet, Søren Bak-Jensen. ”Vi arbejder meget fokuseret på at udvikle os og gøre os gældende i den tid, som vi befinder os i. Vi har som ambition at være et aktuelt og vedkommende museum, og det kræver en stor indsats fra hele organisationen. Derfor er det meget motiverende for os at have Slots- og Kulturstyrelsens ord for, at vi lever op til de forventninger, der er til et statsanerkendt museum.”

Kvalitetsvurderingen lægger særligt vægt på, at Arbejdermuseet både har et højt formidlingsmæssigt niveau, der appellerer til bred brugergruppe, og at museet også opfylder sin forskningspligt og stiller sin viden til rådighed for omverdenen. Det vurderes også som meget tilfredsstillende, at museet gør et omfattende stykke arbejde med undervisningstilbud udviklet i samarbejde med sektoren, og at Arbejdermuseet løfter sit ansvar for indsamling i samarbejde med andre museer og arkiver.

Besøgsrekord i 2017

Arbejdermuseet har et stigende antal af brugere og opnåede i 2017 besøgsrekord med 112.267 besøgende. Kvalitetsvurderingen bemærkede stigningen og fremhævede derudover museets strategiarbejde som et vigtigt redskab til at kunne arbejde bredt og kvalitativt med formidling, men også til at sætte museets arkiv, bibliotek og samlinger i spil for alle museets besøgende.

Ingen ros uden kritik, og Arbejdermuseet har også områder, hvor opgaverne kan løses bedre. Slots- og Kulturstyrelsen peger specifikt på behovet for at forbedre magasinforholdene for en del af museets samling. Museet vil derfor sætte ekstra fokus på denne udfordring som en integreret del af arbejdet med at skabe gode museumsoplevelser for mennesker både nu og i fremtiden.


Kvalitetsvurderingen har primært koncentreret sig om museumsdelen af Arbejdermuseet, selvom Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv også er en del af institutionen. Dog lægger styrelsen vægt på, at de seneste års integration af arkiv og bibliotek gennem en ny organisationsstruktur er meget vellykket og fremstår som styrke for Arbejdermuseets samlede aktiviteter

Arbejdermuseet blev sidst kvalitetsvurderet af Slots- og Kulturstyrelsen i 2007.


Læs hele kvalitetsvurderingen her

Læs Arbejdermuseets strategi her

Læs krav og anbefalinger til statsanerkendte museer