Arbejdermuseet klar med ny indsats for at styrke unges mentale sundhed

41

Danmark oplever i disse år en mental sundhedskrise. Flere og flere unge oplever mistrivsel og psykiske lidelser. Med projektet DRØMMEFABRIKKEN giver museet især unge kvinder mulighed for at finde et frirum i kulturhistorien og deltage i nye, kreative fællesskaber

Tal fra Sundhedsstyrelsens nationale sundhedsprofil tegner et dystert billede af unge kvinders mentale sundhed. Hver tredje kvinde mellem 16 og 24 år rapporterer om dårligt mentalt helbred. Over halvdelen oplever at være stressede. Og hver fjerde viser tegn på ensomhed. Sundhedskrisen har enorme sociale og personlige konsekvenser for den enkelte, men også for samfundet som helhed. Unge med dårlig mental sundhed gennemfører fx sjældnere en uddannelse, ligesom det går ud over deres tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Med projektet DRØMMEFABRIKKEN vil Arbejdermuseet bidrage til at styrke unge kvinders mentale sundhed gennem en række forskellige aktiviteter som projektarbejde, valgfag, undervisning og særligt tilrettelagte workshops udviklet i samarbejde med NGO’er og organisationer, der er specialiserede inden for arbejdet med unges mentale trivsel. De forskellige aktiviteter forbindes med et fokus på fortidens og nutidens kvindeliv. Her får deltagerne mulighed for at mødes med andre ligesindede og udvikle deres handlekraft og livsmod samtidig med, at de indgår i kreative og forventningsfri fællesskaber. 

Arbejdermuseets vicedirektør, Linda Nørgaard Andersen ser indsatsen som et eksempel på, hvordan museer kan bidrage til løsninger på nogle af samtidens største udfordringer: 

Trivselskrisen blandt unge er en af vor tids allerstørste udfordringer og kræver, at vi tænker og arbejder på tværs af samfundet Museer har altid været et helt særligt mødested om det at være menneske i verden. Et sted der minder os om, at vi aldrig er isolerede i tid og sted. Hvor farten sænkes, og der opstår plads til fordybelse. Med DRØMMEFABRIKKEN bruger vi museet som rum for samtaler om eksistentielle spørgsmål. Vi giver unge kvinder mulighed for at spejle sig i historien og skaber et tiltrængt frikvarter for unge i de fælles aktiviteter.  

Med DRØMMEFABRIKKEN får vi sammen med nye samarbejdspartnere muligheden for at kunne udforske, hvordan kultur og deltagelse i fællesskaber kan være en beskyttende og positiv faktor i unges mentale sundhed, og det arbejde glæder vi os enormt meget til.  

En af de nye samarbejdspartnere er GirlTalk, der siden 2004 har arbejdet for at forebygge mistrivsel blandt unge piger og kvinder og styrke deres selvværd. Her glæder man sig også til det kommende samarbejde. Direktør Anna Bjerre udtaler:

Vi står med en generation af piger og unge kvinder, der oplever, at de som isolerede individer skal præstere til perfektion på stort set alle områder i deres liv. Rigtig mange oplever, at de står alene med ansvaret for at lykkes og med frygten for at træde ved siden af.
GirlTalk punkterer perfekthedsopfattelsen og individualiseringen blandt de unge for at komme den stigende mistrivsel til livs. Men ansvaret er fælles, og det er afgørende, at vi forener vores kræfter på tværs af sektorer, og derfor glæder vi os over samarbejdet med Arbejdermuseet.

Projektet er støttet af:

Roskilde Festival, Ole Kirks Fond og Lauritzen Fonden. 

Ønsker du mere information om DRØMMEFABRIKKEN, kontakt vicedirektør Linda Nørgaard Andersen på lna@arbejdermuseet.dk eller på tlf. 22 81 89 54