Arbejdermuseet sætter praktisk dannelse på dagsordenen

4000×2000

D. 28. september åbner Arbejdermuseet særudstillingen Håndens Arbejde. Hermed skyder museet en stor satsning i gang, der skal sætte fokus på den værdi, det giver at arbejde med hænderne. Både for det enkelte menneske og for hele samfundet.

Arbejdende hænder på museum

Den ny, interaktive udstilling tager besøgende dybt ind i håndværkets verden. Her handler det om faglig stolthed, om godt håndværk, om at gå fra lærling til mester og blive del af et fællesskab. Det handler om at øve sig, om at håndtere et værktøj og om at bearbejde et materiale. Det arbejdende værksted har derfor en helt central placering i udstillingen. Her vil skiftende fag og håndværkere rykke ind og dele ud af deres erfaring. Her får publikum hænderne i arbejde og kan afprøve deres personlige skills. Besøgende kan også opleve sæsonens svendestykke, møde dedikerede håndværkere, være flue på væggen i skurvognen og prøve kræfter med tre-partsforhandlinger. Men også høre om bagsider som nedslidning, arbejdsulykker og mobning på arbejdspladsen.
Læs mere om udstillingen Håndens Arbejde

6_Arbejdermuseet_Håndens.Arbejde_Frisør__smal_Jonathan.Fjord kopi

Unge stemmer i udstillingen

Med Håndens Arbejde udfordrer Arbejdermuseet det dominerende boglige og akademiske syn på ”den gode uddannelse” og giver unge mulighed for at diskutere og reflektere over deres eget valg af uddannelses- og arbejdsliv. Et ønske, som er formuleret af de unge selv, der har været involveret i udviklingen af udstillingen. Linda Nørgaard Andersen, programchef for Arbejdermuseet, fortæller: ”De unge har fra projektets start gjort det klart, at de ikke orkede flere ”hvervekampagner”. I stedet har de efterspurgt mulighed for at få en større indsigt i fagene, blive præsenteret for nye perspektiver, møde andre unge og voksne, der arbejder inden for forskellige fag. Og så vil de rigtig gerne diskutere med hinanden.”

Håndens arbejde er praktisk dannelse

Arbejdermuseet ønsker at sætte praktisk dannelse på dagsordenen som grundlæggende byggesten for hele samfundet, men også for det enkelte menneske. Linda Nørgaard Andersen siger: ”I vores højteknologiske samfund er det ikke længere naturligt at videregive håndværksmæssige færdigheder fra generation til generation. Samtidig har de praktiske fag nærmest været fjernet fra skoleskemaet i folkeskolen ældste klassetrin. Vi mener, at alle mennesker har brug for praktisk dannelse – ikke mindst for at kunne se værdien i at arbejde med sine hænder og i at mestre et fag. Derfor møder man som besøgende i udstillingen forskellige materialer og værktøj, arbejdende værksteder og workshops, hvor man selv kan få fingrene i håndværk.”

Kom til udstillingsåbning fredag d. 28. september

Udover unge fra folkeskolen har Arbejdermuseet involveret en række mennesker med erhvervsfaglige baggrunde og samarbejdspartnere ind i udviklingen projektet. Det drejer sig både om unge elever på NEXT og andre uddannelsesinstitutioner, udlærte håndværkere fra en række fag, aktive tillidsmænd, fagforbund og organisationer på arbejdsmarkedet, politikere, meningsdannere og flere, der alle har bidraget med viden og ideer.

smal_Automekaniker_Arbejdermuseet_Håndens.Arbejde_Foto_Jonathan.Fjord kopi

Håndværk i historiske rammer

Udstillingen finder sted i Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning fra 1879 i Rømersgade, hvor Arbejdermuseet hører hjemme. Bygningen er opført af københavnske håndværkere, der ønskede at skabe et rum, hvor arbejderne kunne mødes og diskutere spørgsmål, der optog dem. Den enestående placering for udstillingen understreger ifølge Arbejdermuseets direktør Søren Bak-Jensen en vigtig pointe omkring håndens arbejde: ”Bygningen er fyldt med vidnesbyrd om mange forskellige fags kunnen, og det gode håndværk danner på den måde helt konkret ramme om spørgsmål om arbejdsliv og samfundsudvikling. Vi tror, at de historiske rammer for et bredt publikum vil kunne bygge en bro mellem de resultater, arbejderbevægelsen har skabt, over til en nødvendig diskussion om fremtiden for de håndværksmæssige fag. Og den bro er vi stolte af at kunne lægge byggesten- og fundament til som Arbejdermuseum.”

Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning er den ældste arbejderforsamlingsbygning i Europa og for nylig udpeget som kandidat til UNESCO Verdensarv.


Udstillingen står frem til 7. juni 2020 – Læs mere om udstillingen Håndens Arbejde.

Udover særudstillingen lancerer Arbejdermuseet også en nytænkende undervisningsindsats rettet mod udskolingsklasser i Folkeskolen. Og i oktober måned vil museet løfte sløret for et omfattende arrangementsprogram, der i de næste to år skal give synlighed og skabe forum for debat, inspiration samt oplevelse for publikum.


Info og fotos

For mere information, interview eller andet, kontakt kommunikationsansvarlig, Stine Groth Rasmussen på sgr@arbejdermuseet.dk eller telefon: 33 93 03 19
Find pressebilleder i dropbox-mappen her

Se galleri med billeder af hænder i arbejde fra vores arkiv 


Håndens arbejde er støttet af:
alle_logoer_10-2