Arbejdernes festsal skal restaureres for millioner

Fotograf_Mark_Thyrring_Web1920x1080 (2)

Arbejdermuseet har modtaget 16 millioner kr. fra Augustinus Fonden og AKF-Fonden til restaurering af museets historiske festsal.

De røde faner vajer af begejstring i disse dage på Arbejdermuseet. For takket være to store fondsdonationer er den 140 år gamle festsal på vej til et tiltrængt løft til gavn for museets mange besøgende.

Festsalen er hjertet i Arbejdermuseets 140 år gamle bygning. Bygningen er Europas ældste arbejderforsamlingsbygning, og i 2018 blev den optaget på den danske tentativliste til UNESCO Verdensarv. Søren Bak-Jensen, direktør for Arbejdermuseet, glæder sig over udsigten til nu at kunne restaurere den historiske sal:

7-1 kopi

”Festsalen er et autentisk vidnesbyrd om arbejderbevægelsen som det vigtigste folkelige fællesskab i det moderne Danmark. Historisk set har festsalen været et ikonisk mødested for arbejderne. I dag udgør den en levende ramme om historieformidling, undervisning og aktiviteter, der diskuterer værdier og visioner for vores samfund i nutid og fremtid. Vi er yderst taknemmelige for Augustinus Fondens og AKF-Fondens opbakning til at tage vare på denne enestående kulturarv.”

Augustinus Fonden har i flere omgange støttet Arbejdermuseets aktiviteter, senest i forbindelse med den aktuelle særudstilling, Håndens Arbejde. Med den aktuelle donation på 10 mio. kr. er der dog tale om et usædvanligt stort bidrag til museets udvikling.

“Arbejdernes festsal i Rømersgade er internationalt betydende kulturarv – en katedral for en af væsentligste bevægelser i dansk historie. Den ikoniske festsal fortjener at blive bevaret og at få sin historie formidlet. For Augustinus Fonden er den nyere historie lige så afgørende, som bevaringen af den ældre kulturarv, som fonden også støtter. Derfor bidrager vi meget gerne til projektet”

– siger Frank Rechendorff Møller, direktør i Augustinus Fonden.

For AKF-Fonden, der støtter restaureringen med 6 mio. kr., er der tale om et projekt med hjerteblod.

“Festsalen er en ramme for arbejderbevægelsen – en ramme der både indeholder alvor og fest. Salen er et vidnesbyrd om alt det vi som bevægelse står på og står for. Her er fodspor fra alle bevægelsens store kvinder og mænd. Det er en fornøjelse for arbejderbevægelsens kooperative fond at støtte denne restaurering”

– siger Ejner K. Holst, formand for AKF-Fonden.

Den nye, gamle festsal

har gennem historien været et naturligt mødested for arbejderne. Der er blevet holdt utallige politiske og faglige møder, internationale kongresser, læsekredse, borgelige konfirmationer og jubilæer med højt belagt smørrebrød. Mange har stærke minder om juletræsfest i festsalen, den kæreste de fandt til en danseaften eller de gode grin til De Røde Revyer. Siden 1890 har der været afholdt 1. maj-fejring i salen. Og da Nelson Mandela i 1992 besøgte Danmark kort efter sin løsladelse fra fængsel, bad han om at få mulighed for at holde tale i festsalen.

Festsalen har gennemgået mange ombygninger gennem tiden. De mange aktiviteter og et stadig stigende besøgstal stiller nye krav til bevaringen af den rigt udsmykkede sal. Med den ny restaurering er planen at få flere oprindelige detaljer frem igen. Det er fx udsmykninger, der med tiden er blevet malet over eller udformningen af sidelokaler, der undervejs er blevet forandret. Derudover har Arbejdermuseet længe haft et ønske om at forbedre energiforhold og indeklima i salen.

En del af finansieringen mangler fortsat, men direktør Søren Bak-Jensen er optimistisk omkring, at festsalen i sommeren 2021 vil kunne fremstå i fineste stand og klar til brug for nye generationer.


Pressekontakt

Arbejdermuseet:

For udtalelser og interview, kontakt direktør Søren Bak-Jensensbj@arbejdermuseet.dk eller på tlf. 33 48 30 00

For billeder og øvrig info, kontakt kommunikationsansvarlig Stine Groth Rasmussen sgr@arbejdermuseet.dk eller på 33 48 03 19

Augustinus Fonden:

Direktør Frank Rechendorff Møller: frm@augustinusfonden.dk eller tlf. 33145293

Mere om  festsalen og bygningen:

  • Arbejdermuseet ligger i den fredede Forenings- og Forsamlingsbygning fra 1879 i Rømersgade 22. Bygningen er opført i 1879 som den danske arbejderbevægelses første bygning.
  • Bygningen blev finansieret gennem salg af investeringsbeviser på københavnske byggepladser og donationer til indsamlingsbøsser opstillet på byens værtshus.
  • 23. april 1879 mødte 1200 arbejdere og andre støtter op til åbningen af Forsamlingsbygningen. Festsalen var pyntet med røde faner. Dagen var kulminationen på flere års kamp for at få en bygning, der måtte være ”Arbejderen en Grundpille og et bestemt Holdepunkt i hans Bestræbelser for at gaa fremad paa Udviklingens Bane”, som husets formand, tømrer Andersen, højtideligt erklærede ved indvielsesfesten.
  • En lang række fagforbund, fx Kvindeligt Arbejderforbund, er stiftet i festsalen.
  • I 1908 blev festsalen udsmykket med bemalet glasloft. I 1929 kom tre store PH-lysekroner til, og i 1934 udsmykkede arbejdsløse billedskærere salen med relieffer af de faggrupper, der havde kontorer i bygningen.
  • Den tyske diplomat G.F. Duckwitz mødtes i 1943 med Socialdemokratiets leder Hans Hedtoft i forsamlingsbygningens baggård og gav besked om den forestående deportation af danske jøder. Det gav mulighed for at iværksætte redningsaktionen af danske jøder.
  • I 1982 overtog Arbejdermuseet bygningen fra fagbevægelsen og i 1983 blev bygningen fredet.
  • Arbejdermuseet havde i 2018 111.000 besøgende, hvoraf 25.000 var børn og unge, der brugte museet i undervisningssammenhæng.
  • Arbejdermuseet modtog i september 2019 den prestigefulde europæiske museumspris DASA AWARD for sine undervisningsaktiviteter.