Udløbet Samtale

Torsdag 30. mar. 2023 - 17:00-18:30

Faglige forbilleder: Anders Bondo Christensen

Kom med til denne særudgave af Faglige Forbilleder. Som en del af markeringen af 10-året for lærerlockouten har Københavns Lærerforening udvidet arrangementet, derfor kan du ikke bare høre om Anders Bondos kamp, men en hel række faglige forbilleder!

Fagligeforbilleder_1920x1080_Bondo

I anledningen af 10-års jubilæet for den store lærerlockout i 2013, sætter Arbejdermuseet og Københavns Lærerforening fokus på en af nyere tids mest kendte arbejdskonflikter. 69.000 undervisere og 775.000 elever blev berørt, da lærerlockouten stod på 24 dage i april.

Kom til denne særudgave af Faglige Forbilleder – hvor arrangementet i dagens anledning har fået selskab af Københavns Lærerforening – og dermed bliver samtalen efterfulgt af en spændende paneldebat med en hel stribe faglige forbilleder.

Torsdag d. 30. marts kl. 17-20
Pris kr. 50,- pr. person
Dørene åbnes 15 min før

BILLET »

En af de mest kendte arbejdskonflikter

Lærerlockouten fra 1. april til 25. april 2013 er blevet en af de mest kendte arbejdskonflikter i Danmark. Både fordi den berørte så store dele af befolkningen mens den stod på, hvor børnenes undervisning blev afløst af hjemmeskole. Men også fordi den udstillede lønmodtagernes udfordringer, når den danske forhandlingsmodel skulle udfolde sig på det offentlige område. Hvordan kunne man tale om frie forhandlinger, når arbejdsgiverparten ikke havde noget økonomisk incitament til at afslutte konflikten, og når stærke politiske interesser var involveret?

Samtaler i festsalen

Aftenens program falder i to dele:

Kl. 17-18.30 Faglige Forbilleder: Anders Bondo i samtale med museumsinspektør Kristine Møller Gårdhus i stævne til en samtale, der både handler om oplevelsen af konflikten og dens betydning, samt mere bredt, om hvilke erfaringer man gør sig, når man går forrest i kampen for bedre arbejdsforhold, samt de konsekvenser det har. Vi beder Anders Bondo gøre status over sine kampe.

Kl. 18.30-18.45 Pause

Kl. 18.45-20 Hvilken betydning har lærelockouten for fagbevægelsen bredt set?

Følgende centrale personer fra fagbevægelsen giver deres bud:

  • Dorthe Lange, Næstformand i Danmarks Lærerforening
  • Bente Sorgenfrey, tidl. Formand for FTF og tidl. næstformand i FH
  • Dennis Kristensen, tidl. Formand for FOA
  • John Ekebjærg-Jakobsen, nuværende Formand fra 3F i København, tidl. formand for stilladsarbejderne i København

I Festsalen på Arbejdermuseet kan du også se eller gense den enorme aktivistiske perleplade, som en gruppe lærer lavede under lockouten.