Udløbet Foredrag

Lørdag 06. maj. 2017 - 9:00-17:00

Arbejderhistoriefestival

For fjerde gang inviterer SFAH – Selskabet for Arbejderhistorie til festival på Arbejdermuseet. Denne dag byder på et program af spændende foredrag og debatter om historiske og aktuelle emner. Der bliver også mulighed for at se museets faste udstilling og særudstillingen om slaveriet på de danske vestindiske øer. Det endelige program er under udarbejdelse.