Udløbet Arrangement

Torsdag 12. maj. 2022 - 18:30-20:00

DET 2. FOLKETING: VELFÆRD

Kom til politisk samtalesalon om samfundets helt store spørgsmål i Arbejdermuseets festsal.

Det2folketing_1920x1006_velfærd kopi

VELFÆRD

Samfundets sociale struktur er under forandring. Det ses bl.a. igennem mere flydende identiteter og ændrede livsfaser. I 2040 anslås det f.eks. at hver fjerde dansker i 2040 vil være over 65 år. Samtidig kommer vi til at se en stigning i antallet af børn.

De demografiske ændringer presser omfordelingsprincippet og kalder på nye måder at tænke velfærdssamfundet. Regeringen har for nyligt fremsat et lovforslag om en ny velfærdslov i et forsøg på at sikre, at velfærden kan følge med det stigende antal både børn og ældre, der har behov for omsorgspleje. Spørgsmålene melder sig dog.

Pris pr. person kr. 50,- + gebyr


Mød op i festsalen og vær med i det 2. Folketing. Oplev debat fra scenen med:

  • Camilla Fabricius (Mf. S)
  • Stinus Lindgren (Mf. RV)
  • Dorthe Boe Danbjørg (Dansk Sygeplejeråd, Næstformand)
  • Claus Kjeldsen, (Direktør for Heimdall Institute, fremtidsforskning)

Jes Stein Pedersen (journalist og forfatter) er moderator

Det 2. Folketing tager temperaturen på vores folkestyre. Der er meget snak i den offentlige debat om det politiske spil, om pseudolovgivning, og om en stigende mistillid til vores folkevalgte, men hvad er det rent faktisk vores politikere gør, når de lovgiver? Og hvor store uenigheder er der egentlig i folketingssalen, når de fleste lovforslag bliver besluttet med 90 procent enighed henover midten?

I Det 2. folketing, bevæger vi os bag forsidernes blokbogstaver, de gule bjælker i nyhedsdækningen og den skarpe retorik. I stedet samler vi et alternativt borgerpanel af både politiske stemmer, virksomheder, organisationer og borgere, der er både nysgerrigt, lyttende og undersøgende.

I Det 2. Folketing kan DU deltage i debatten og give din mening til kende, komme med forslag og ideer, byde ind og engagere dig som borger i debatten.

Hvad er velfærdssamfundets vigtigste opgave?
Hvordan skal fremtidens velfærd se ud?
Hvordan varetager vi velfærdsopgaverne på bedst vis?
Har vi råd til velfærd? Har vi råd til at lade være?

Vi afholder 3 samtalesaloner i Det 2. Folketing:

KLIMA
Onsdag den 20. april fra kl. 18.30 – 20.00

ULIGHED
Torsdag den 28. april fra kl. 18.30 – 20.00

VELFÆRD
Torsdag den 12. maj fra kl. 18.30 – 20.00