Udløbet Særudstilling

03. feb. 2020 - 07. feb. 2020

DSU 100 ÅR

F20120718025_edited

Arbejdermuseet markerer i 2020 DSU’s 100-års jubilæum med en vandreudstilling.
Du kan opleve udstillingen i Arbejdermuseets butik fra mandag den 3. februar til fredag den 7. februar.

Det er gratis at se udstillingen i butikken.

DSU 100 år

Tusindvis af unge danske mænd og kvinder har gennem tiden været organiseret i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU). En organisation, som i takt med tiden har gennemgået store forandringer og omvæltninger, men hvor forholdet til Socialdemokratiet altid har stået som et centralt omdrejningspunkt.

DSU har siden 1920 udfordret, udviklet, skubbet til, trukket i, ført valgkampe for, kæmpet med og været rekrutteringsgrundlag for Socialdemokratiet. Heri ligger DSU’s vel nok væsentligste betydning for og aftryk på det danske samfund og Danmarks historie.

I efteråret 1919 brød Socialdemokratisk Ungdoms Forbund med det socialdemokratiske moderparti og gik med i dannelsen af det, der blev til Danmarks Kommunistiske Parti. Men det var ikke en samlet socialdemokratisk ungdomsbevægelse, der gik med ind i det kommunistiske parti. Mindretallet ville bevare og styrke båndene til Socialdemokratiet. Dette var baggrunden for grundlæggelsen af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom den 8. februar 1920.

I løbet af februar og marts vises udstillingen desuden frem i Odense, Vejle og Århus. For yderligere information om adgang til udstillingen kan der rettes henvendelse til politik- og kampagnemedarbejder hos DSU Andreas Petersson på AP@DSU.net.