Udløbet Samtale

Onsdag 06. sep. 2023 - 17:00-18:30

Faglige forbilleder: Carl-Emil Lind

Bliv klogere på en person, der har gjort en helt særlig indsats for fællesskab og for at forbedre forholdene på erhvervsskolerne.

Fagligeforbilleder_1920x1005_Carl
Kom til fyraftenssamtale med et fagligt forbillede på Arbejdermuseet! Vi skal blive klogere på en person, der har gjort en helt særlig indsats for både fællesskab og bedre arbejdsforhold.

Onsdag d. 6. september kl. 17-18.30
Pris kr. 50,- pr. person (Dørene åbnes 30 min. før)

BOOK BILLET »

Lærlingeoprøret

Vi begraver uddannelsessnobberiet”, lød det til Lærlingeoprørets aktion i september 2022, hvor en kiste blev overrakt til en – ironisk nok – fraværende uddannelsesminister. De unge fra erhvervsskolerne har fået nok af underkvalificerede lærer, dårlige lokaler og nedslidt udstyr. Ikke mindst har de fået nok af den ubalance og det hierarki, der er i fordelingen af midler til landets forskellige uddannelsesinstitutioner.

”Det er ikke nok at snakke sig til flere faglærte” udtalte Carl Emil Lind, der er en af initiativtagerne bag aktionen. Snakken om samfundets mangel på faglærte, politiske løfter og ideologisk snak skal følges op af handling og økonomisk prioritering.

Samtale i festsalen

Carl Emil er formand for Dansk Metal Ungdom og er i 2023 blevet uddannet til industritekniker. Til samtalen møder Carl Emil Arbejdermuseets museumsinspektør Margit Bech Vilstrup, der vil spørge ind til alt fra motivation, til modstand og mærkesager. Med afsæt i både nye og gamle genstande vil samtalen også indkredse lærlingeopgørets historiske genklang og kampen for et mere lige og retfærdigt samfund. Hvad er fremtiden for erhvervsskolerne og ungdommens faglige engagement?