Udløbet Særudstilling

Tirsdag 07. nov. 2017 - 10:00-15:30

Konference: Russisk Revolution 1917-2017

Arbejdermuseet inviterer sammen med Dansk-Russisk Forening, Center for Koldkrigsstudier ved SDU og SFAH til en konference om Oktoberrevolutionen og dens vidt forgrenende implikationer d. 7. november i Arbejdermuseets festsal.

Det er gratis at deltage i konferencen, og du kan tilkøbe en frokostpakke bestående af en sandwich og en kildevand til kr. 80,-. Den skal bestilles på forhånd, ligesom adgangsbilletten, senest d. 5. november på Billetto.

Meld dig til på Billetto her.

Program for konferencen


Kl. 09.30

Arbejdermuseet åbner. Ordstyrer er Thomas Wegener Friis, lektor, Syddansk Universitet.

Kl. 10.00

Søren Bak-Jensen, direktør, Arbejdermuseet, byder velkommen


Kl. 10.15-11.30

Sektion I: De russiske revolutioner i 1917

Kim Frederichsen, ph.d.: ”Kerenskijs Sommer og Lenins Vinter: 10 teser om de russiske revolutioner.

Kurt Jacobsen, professor, Copenhagen Business School: Portræt af bolsjevikkernes leder, Vladimir Lenin

Erik Kulavig, lektor og centerleder, Syddansk Universitet: Drøm og hverdag i Sovjet-Rusland 1917-1920


Kl. 11.30-12.30

Frokostpause


Kl. 12.30-14.15

Sektion II: Oktoberrevolutionen og Danmark

Bernadette Preben-Hansen, filolog.: To danskere i Rusland om Oktoberrevolutionen: Harald Scavenius (gesandtskabet) og Camillo Martiny (Dansk Røde Kors)

Michael Hesselholt Clemmesen, militærhistoriker, Forsvarsakademiet: Virkningerne af Oktoberkuppet på dansk sikkerhedspolitik, 1917-1991

Henning Grelle, formand for SFAH og seniorforsker em., Arbejdermuseet: Socialdemokratiet og Oktoberrevolutionen

Morten Thing, forskningsbibliotekar em., Roskilde Universitetsbibliotek: Revolution eller demokrati? Venstrefløjen i Mellemkrigstiden


Kl. 14.15-14.30

Pause


Kl. 14.30-15.15

Sektion III: Erindringer og fortællinger om Oktoberrevolutionen

Rosa Magnusdottir, lektor, Aarhus Universitet: Oktoberrevolutionsfejringer i Sovjetunionen/Rusland 1918-2017

Jesper Jørgensen, arkivar, Arbejdermuseet: Fejringer af den russiske Oktoberrevolution i Danmark under den Kolde Krig


Kl. 15.15-15.30

Afrunding v. Thomas Wegener Friis


Konferencen er arrangeret af Arbejdermuseet, Center for Koldkrigsstudier/SDU, Dansk-Russisk Forening, Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH) med økonomisk støtte fra Wistifonden: Folmer og Helle Wistis Fond for International Forståelse.

Tilmeld dig senest d. 5. november på Billetto her.