Udløbet Arrangement

Onsdag 26. jan. 2022 - 17:00-21:30

Nordic Labour History Conference

Velkommen til en aften med foredrag, rundbordssamtale og filmvisning. 

Film konference
Fra 26-30. januar 2022 samles forskere i arbejderhistorie og faglige aktivister på Arbejdermuseet i København til den XV Nordic Labour History Conference – og onsdagens program er åbent for alle.

Pris: Det koster almindelig entré at deltage (100 kr.)
Bemærk, at mange fagforeninger har gratis adgang til deres medlemmer – se om din fagforening er på listen

Program 

17.00-19.00:
Centennials as Battleground of Historical Memory – the International Labour Organization 1919-2019

Professor Eileen Boris fra University of California, Santa Barbara holder med afsæt i ILO’s 100-års jubilæum foredrag om historiske jubilæer som politiske kamppladser. Hun tager udgangspunkt i sin forskning i kvindelige netværks historiske betydning for udformning af ILO’s politikker i en ulige verden præget af kolonialisme og Kold Krig samt hendes egen centrale deltagelse i markeringerne af jubilæet i USA og Europa i 2019.

Foredraget vil blive efterfulgt af en rundbordsdebat om ILO, arbejdstagerrettigheder og historiebrug med deltagelse af danske faglige og politiske profiler. Hvilke konsekvenser har det, at det regelbaserede internationale samarbejde, som FN og dets organisationer står for, er alvorligt udfordret, og hvor stiller det arbejdstagere i Danmark og Norden? Hvad kan fagbevægelsen og dens historiske erfaringer med internationalt samarbejde bidrage med til løsninger på tidens presserende problemer med uregulerede markeder, global ulighed og klimakrise?

Deltagerne i rundbordssamtalen er Jakob Bang (forhandlingsdirektør i FOA), Jørgen Assens (tidl. programleder i Ulandssekretariatet), Jens Bundvad (tidl. generalsektrær for Nordic-IN og international sekretær i CO-Industri), Henrik Berlau (tidl. forhandlingssekretær i 3F og formand for Sømændenes Forbund) og Jørgen Estrup (tidl. formand for FN-forbundet og cheføkonom for FN’s organisation for industriel udvikling, UNIDO).

Arrangementet vil foregå på engelsk.
Det er støttet af Hermod Lannungs Fond. Eileen Boris og Henrik Berlau deltager online.

19.15-21.30:
Åbning af Nordic Labour Film Festival. Introduktion ved NLFF-organisator Talat Bhatt om ’labour films as labour education’ og filmforevisning af ”The Dirty War on the NHS” (britisk dokumentar fra 2019) samt oplæg ved dansk sygeplejerske-aktivist om faglige kampe i den danske sundhedssektor.

Covid -19

På grund af Covid-19-restriktionerne er der begrænsninger på, hvor mange der må være til stede på Arbejdermuseet ad gangen, derfor er det først til mølle, og hvis der er fyldt op, kan du blive bedt om at vente.

Festivalen er støttet af 3F’s Medie og Kulturfond.