Beskyttelse af persondata i forbindelse med rekruttering

I forbindelse med rekruttering på Arbejdermuseet behandler vi dine personoplysninger som anført i denne politik. Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, CVR-nr.: 72867211, Rømersgade 22, 1362 København K, (”Arbejdermuseet” eller ”vi”) er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit CV med henblik på at evaluere din ansøgning. Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger, som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger, mv.

Såfremt den pågældende stilling kræver, at du gennemfører personlighedstests eller lignende, vil du blive informeret herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne af sådanne tests behandles fortroligt, men indgår i vores bedømmelse af din ansøgning. Resultaterne vil blive slettet, når evalueringsprocessen er afsluttet.

I visse tilfælde vil du endvidere blive bedt om at aflevere kopi af din straffeattest og/eller børneattest afhængigt af den pågældende stilling. Også sådanne oplysninger vil blive behandlet fortroligt.

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din anmodning om vores behandling af din ansøgning samt cv forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt samt dit samtykke.

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet dit samtykke dertil.

Hvis du bliver tilbudt en stilling på Arbejdermuseet, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen blive en del af din personlige medarbejderfil hos os.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere person- oplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på seks måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.

Ansøgninger, der sendes uopfordret til Arbejdermuseet, vil blive opbevaret i en periode på seks måneder efter der er truffet afgørelse omkring dem.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt, eller at dine personoplysninger slettes i visse tilfælde.

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Arbejdermuseet på telefon 33 93 25 75.

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Arbejdermuseet på telefon 33 93 25 75. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København.

x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺