Fagforbund med gratis adgang

Medlemmer af nedenstående fagforbund har gratis adgang til Arbejdermuseet
Alle medlemmer kan tage én voksen gæst med gratis per besøg.

 • 3 F
 • Blik og Rør forbundet
 • BUPL
 • Cabin Attendants Union
 • Centralforeningen for Stampersonel
 • Dansk Artist Forbund
 • Dansk Elforbund
 • Dansk Jernbaneforbund
 • DM
 • Dansk Metal
 • Dansk Skuespillerforbund
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Danske Psykomotoriske Terapeuter
 • Danske Sceneinstruktører
 • Danske Scenografer
 • Danske Tandplejere
 • Det Offentlige Beredskabs Landsforbund
 • Farmakonomforeningen
 • Finansforbundet
 • FMF
 • FOA 1
 • FOA-KLS
 • FOA/PMF – København Syd
 • FOA-SOSU, Social- og Sundhedsafdelingen
 • Forbundet Kultur & Information
 • Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer
 • Forsikringsforbundet
 • Frederiksberg Kommunalforening
 • Fødevareforbundet NNF
 • Gentofte Kommunalforening
 • Gymnasieskolernes Lærerforening
 • HK
 • Hærens Konstabel- og Korporalforening
 • Jordemoderforeningen
 • Kriminalforsorgsforeningen
 • LFS – Landsforeningen for Socialpædagoger (print selv billet fra forbundets hjemmeside)
 • Malerforbundet
 • Medieforbundet i DR
 • Radiograf Rådet
 • Sammenslutningen af Funktionærer  – SAFU
 • Serviceforbundet
 • Socialpædagogisk Landsforbund
 • Teknisk Landsforbund
 • Trafikforbundet
 • Uddannelsesforbundet
x

🔺Du skal vise corona-pas, når du besøger Arbejdermuseet🔺