UDLØBET: Stop slaveri!

Udstillingen blev vist 31/3 2017-2/4 2018. Arbejdermuseets særudstilling satte fokus på slaveri som et massivt problem i verden - i fortiden, men også i nutiden.

Tak for interessen

Stop slaveri! blev besøgt af flere end 90.000 gæster, herunder 6.000 skole- og gymnasieelever. Tak til jer!

Tak til sponsorer

Stop slaveri! blev støttet af Kulturministeriet, Knud Højgaards Fond, Augustinus Fonden og BUPLs Solidaritetsfond.

Udstillingen

‘Slaveri, det hører da fortiden til. Det var et mørkt kapitel i historien, men det er heldigvis lukket nu.’ Sådan tænker mange af os om slaveri. Vi tænker på tidlige kulturer, på kolonitiden og måske på Danmarks mørke tid som slavernation i Vestindien. Men de færreste af os ved, at der i verden aldrig har været så mange slavegjorte mennesker i verden, som der er i dag.

Vi mener, at slaveri er den værste form for udnyttelse af andre mennesker. Når mennesker bliver slavegjorte, for at andre kan tjene penge eller få billige varer, så driver man vold mod grundlæggende værdier om frihed, lighed og broderskab – værdier, som også Arbejdermuseet er bygget op omkring.

Søren Bak-Jensen, direktør for Arbejdermuseet

Stop slaveri! er både en historisk udstilling, hvor besøgende kan blive klogere på det slaveri, der foregik i Vestindien i kolonitiden. Men det er også en højaktuel udstilling, der belyser de voldsomme problemer, verden stadig har med slaveri, og hvordan man som individ med en lille indsats kan gøre en stor forskel i kampen mod moderne slaveri.

Danmarks mørke kapitel

I 2017 var det 100 år siden, Danmark solgte de vestindiske øer til USA. Som besøgende på Stop slaveri! kan du blive klogere på den enormt profiterende handel med sukker og med mennesker, der foregik på tværs af kontinenter, da Danmark var kolonimagt. Du vil opleve, hvordan tusindvis af mennesker gik fra at være frie individer til at være en handelsvare, uden rettigheder, uden identitet. Samtidig vil du blive præsenteret for de slavegjortes ukuelige frihedstrang, oprør, flugt og modstand mod de umenneskelige levevilkår. En modstand der til sidst gjorde det forbi med den form for slaveri, der var kendetegnede for den transatlantiske slavehandel.

Stop moderne slaveri

I udstillingens nutidige del, vil du som besøgende blive konfronteret med moderne slaveri. Du vil møde den amerikanske fotograf Lisa Kristine, som med sit kamera har dokumenteret slaveri i hele verden, og du vil få mulighed for at få indblik i, hvordan du selv kan støtte kampen mod moderne slaveri. Du vil møde skiftende organisationer, der alle arbejder med at undgå moderne slaveri.

 

Genkurateringer

Fairtrade var den første af fire organisationer, der sammen med Arbejdermuseet gav deres bud på, hvordan vi med fælles hjælp kan dæmme op for moderne slaveri. Nummer to var den journalistiske organisation, Danwatch, der bidrog med indhold til udstillingen HVOR GÅR GRÆNSEN? Tredje pop-up var udstillingen disEMPOEWERMENT i samarbejde med græsrodsorganisationen HopeNow. Den satte fokus på handel med kvinder og sex-trafficking som eksempel på moderne slaveri. Helt centralt i udstillingen var syv kunstværker, skabt af medlemmer af kunstnernetværket ImmigrantART.

FRIHED! LIGHED & BØRNESLAVERI?

Den fjerde og sidste pop up-udstilling i Stop slaveri! Den er skabt i samarbejde med 75 unge fra Christianshavns Gymnasium, Gefion Gymnasium og Ungecenter2610. Udstillingen sætter fokus på det tunge emne børneslaveri, som desværre stadig er en realitet i hele verden. De unge har vendt problemstillingen på hovedet og skabt skulpturer, installationer og værker i decoupage med udgangspunkt i deres fortolkning af begrebet FRIHED. Dermed afsluttes særudstillingen med en påmindelse om, hvad vi kæmper for, når vi bekæmper moderne slaveri samt et håb om, at fremtidige generationer kommer til at leve i en verden med frihed for alle.

Undervisning for skoleklasser
I løbet af udstillingens levetid frem til 2. april 2018, vil der blive tilrettelagt en række undervisningsforløb for skoleklasser i forbindelse Stop slaveri!. Her vil eleverne i folkeskolens ældste klassetrin kunne få historiske perspektiver på deres eget liv og samfundsrelevante udfordringer. Desuden kan eleverne få styrket deres oplevelser af handlemuligheder i forhold til at påvirke deres eget liv, samtid og ikke mindst fremtiden.

Gymnasieelever reflekterer over begrebet slaveri januar 2018

Se Arbejdermuseets undervisningsforløb om Fireburn her!

Presseklip: Omtale af udstillingen

Stop slaveri! som case i forskningsantologier:

Andersen, Astrid Nonbo: “Curating Enslavement and the Colonial History of Denmark: The 2017 Centennial” I: Museums and Sites of Persuasion: Politics, Memory and Human Rights. Routledge, 2020.
Sørensen, Anne Scott & Kortbek, Hjørdis Brandrup: Deltagelse som kunst- og kulturformidling. Samfundslitteratur, 2018.

Slutrapport

Afrapportering Stop slaveri! (udstilling og events)

Vil du vide mere og støtte kampen mod moderne slaveri?
Arbejdermuseet har samarbejdet med en række organisationer og institutioner om Stop slaveri! Rigsarkivet, FN-organisationen ILO, kampagnen ’50 for Freedom’, Det kongelige Bibliotek og flere har bidraget med samlinger og viden til udstillingen.

Rigsarkivet har tilgængeliggjort flere millioner arkivalier fra Dansk Vestindien. Arbejdermuseet har samarbejdet med eksperter fra Rigsarkivet om den historiske del af særudstillingen Stop slaveri!

Det Kongelige Bibliotek har tilgængeliggjort et meget stort fotografisk materiale fra Dansk Vestindien. Arbejdermuseet udstiller enkelte genstande fra Det Kongelige Bibliotek.

Den internationale arbejderorganisation (International Labour Organization/ILO) er FNs faglige organ arbejdsmarkedsspørgsmål. ILO er desuden verdens ledende ekspert i spørgsmål om moderne slaveri. Arbejdermuseet har indgået et partnerskab med ILO om den del af særudstillingen Stop slaveri!, der beskæftiger sig med nutiden og moderne slaveri.

’50 for Freedom’ er  ILO’s officielle kampagne, der har som formål at bekæmpe moderne slaveri ved at få 50 lande til at tilslutte sig en ILO-protokol, der forpligter landene til en aktiv indsats mod slaveri. Danmark tilsluttede sig protokollen som land nr. 17 i juni 2017.

 

 

Book en omvisning

Hvis du har spørgsmål til din booking, eller hvis du ønsker en omvisning udenfor museets åbningstid kan du kontakte vores bookingafdeling på booking@arbejdermuseet.dk eller på +45 33 48 03 30.

10-16 (onsdag 10-19)
Hverdag

Book

10-16
Weekend

Book