1525F00004beskaaret

Sygeplejersker, pædagoger og sosu-assistenter strejkede i løbet af foråret 2008 i næsten to måneder for højere lønninger. FOA demonstration i Nykøbing Mors, 2008. Arbejdermuseet & ABA

1525F00004beskaaret