Billede 3, valg i zone 1

Danmarks grænse skal definitivt flyttes,

Billede 3, valg i zone 1