Fattigdom, fællesskab og forandring

 • TYPE
  Undervisning på Arbejdermuseet
 • MÅLGRUPPE
  Elever på social- og sundhedsuddannelserne
 • FAG
  Grundforløb 2, relevant for temaer om sundhed på arbejdspladsen, arbejdsmiljø, ergonomi
 • VARIGHED
  90 minutter på museet + opgaver før og efter på skolen
 • PRIS
  GRATIS – i begrænset antal, ellers 650 kr.

Mærk, undersøg og sans

Hvad kan vi lære af fortidens levevilkår, boligforhold, arbejdsmiljø og kampe for en bedre morgendag?
Og hvad kan vi bruge det til som elev på en social- og sundhedsfagliguddannelse på GF2?

Omdrejningspunktet i det sanselige undervisningsforløb er, at eleverne på GF2 får brugt deres spirende faglighed i mødet med fortidens udfordringer blandt den brede arbejderbefolkning. De undersøger temaer som ergonomi, hygiejne, arbejdsmiljø, alkoholkultur, leve- og arbejdsvilkår og sammenligner forholdene dengang med nu.

Undervisningen er udviklet i samarbejde med undervisere fra SOSU H og har en taktil, undersøgende og sanselig form, der tilgodeser forskellige læringsformer og forudsætninger.

Fattigdom, fællesskab og forandring

Hvordan var det at flytte fra land til by i håbet om skabe et bedre liv? Blev forholdene bedre? Hvad var med til at forandre dem?

I undervisningen møder eleverne den daglige kamp for brødet gennem lange arbejdsdage, hårde arbejdsvilkår, klemte boligforhold og udsathed gennem fattigdom, sult, og en gennemgribende alkoholkultur. Det ensidigt gentagende arbejde på fabrikken og de spor, der sætter i kroppen. Fysisk hårdt arbejde, et liv med pligter, men uden rettigheder er hverdag for de mange forskellige  mennesker, vi kalder for arbejderne.

Fremtidens fane

Fællesskaber på arbejdspladsen og i de spirende fagforeninger er med til at ændre vilkårene over tid. Dengang var parolen frihed, lighed og broderskab. Men hvad er værd og vigtigt at forandre i dag? Hvad kan lære af fortiden, der gør os klogere på nutiden og fremtiden?

Eleverne afslutter undervisningsforløbet med en praktisk og kreativ refleksion over deres eget kommende arbejdsliv og laver en fane, der sætter deres drømme og kampe på dagsordenen.

Book undervisningsforløbet

Læringsmål

 • Gennem tematisk fokuserede gruppearbejder kan eleverne undersøge udstillingens fremstillinger af fortidens arbejds- og levevilkår blandt arbejderklassen.
 • Eleverne kan anvende deres viden fra GF2 om hygiejniske retningslinjer, smitteveje, fysisk og psykisk arbejdsmiljø i tilknytning til de temaer og fremstillinger, de møder i udstillingen.
 •  Eleverne kan gå i dialog, diskutere og reflektere over de temaer, de arbejder med og præsentere deres undersøgelser og tilegnede viden for hinanden.
 • Eleverne kan i fællesskab udvælge ønsker til et fremtidigt godt studie- og  arbejdsliv som kommende social- og sundhedshjælper- og assistent med udgangspunkt i deres erfaringer, ønsker og drømme.

Forløbet er udviklet i samarbejde med SOSU H. 

Logo gul Arbejdermuseet