Kampen for brødet

Kampen for brødet

 • TYPE
  Undervisning på Arbejdermuseet
 • MÅLGRUPPE
  Pædagogiske assistenter, gymnasielle uddannelser og udskoling
 • FAG
  Tema om institutionen i samfundet / Historie, dansk og samfundsfag
 • VARIGHED
  90 minutter på museet + opgaver før og efter på skolen
 • PRIS
  Gratis for EUD i begrænset antal, ellers 650 kr.

Hvordan var arbejdernes levevilkår under industrialiseringen?

Det er det overordnede spørgsmål, som eleverne undersøger i forløbet.

Men hvem var arbejderne egentlig? 

Hvordan og hvorfor var livet for de mange en daglig kamp for brødet?

Hvordan fik de ændret deres leve- og arbejdsvilkår til det bedre? 

Det bliver eleverne også klogere på i den sanselige undervisning på Arbejdermuseet.

Undersøgende og forandrende journalistik

En af de drivende kræfter i arbejderbevægelsen er avisen og det skrevne ord.

Da Louis Pio i 1871 udgav Socialistiske Blade og satte ord på uretfærdigheder i manifestform, var et talerør født.
Bladene og senere avisen Socialdemokraten blev et stærk redskab, der var med til at forandre lovgivning og livsvilkår. Ved at bruge ordet som våben, og beskrive forholdene på arbejdspladser, på fattiggårde, i hjem og skoler, var avisen med til at skabe social bevidsthed og sætte sager på dagsordenen.

Mærk vilkårene

I undervisningsforløbet agerer eleverne journalister, der skal skabe grundlag for at kunne skrive reportager om forholdene for arbejderne. De indsamler bl.a. sanseindtryk fra tjenestepigens lille, fugtige værelse, fra karlekammeret i stalden og i den lille 1- værelseslejlighed, hvor en arbejderfamilie sover direkte på gulvet og har hjemmearbejdsplads.

Eleverne indkredser personer og problemer i den sanselige udstillingen om et væld af forskellige arbejdere i perioden 1871 – 1939. Hver gruppe kommer frem til en overskrift på deres kommende reportage om netop deres tema, så de efterfølgende på skolen kan arbejde med at formidle journalistisk i en reportage eller anden genre.

Didaktik og læringsmål

Undervisningen er sanselig, varierende og eleverne er aktive medskabere af viden om tidens sociale forhold ved at gøre brug af den journalistiske undersøgelses- og udtryksform, der også i tiden var med til at skabe og forandre historien. I undervisningen indgår gruppearbejde i mindre grupper på 2-3 personer, for at skabe rammer gode rammer for læring. I de små grupper er eleverne aktive og har mulighed for at de får talt, diskuteret og undersøgt sammen.

Undervisningens læringsmål:

 • Eleverne kan undersøge historiske spor og fremstillinger i udstillingen og anvende dem til at beskrive arbejdernes levevilkår under industrialiseringen.
 • Eleverne kan reflektere over og give bud på, hvordan og hvorfor menneskers livsvilkår forandrer sig.
 • Eleverne kan indleve sig i og spejle deres eget liv i udstillingens temaer.

Booking

Gratis for pædagogiske assistenter i begrænset antal. Bookes efter først til mølle-princippet med forbehold for udsolgte forløb.

Ressourcesite til Kampen for brødet

På ressourcesitet finder du lærervejledning og materialer du kan bruge, når du tilrettelægger din undervisning ifm. Kampen for brødet. Sitet har også kilder mm., som eleverne kan bruge i deres reportageskrivning.

Temaer og muligheder i undervisningen

Undervisningen kredser om emner som ulighed, fællesskaber, fattigdom, arbejds- og levevilkår, det moderne gennembrud, organisering, industrialisering og urbanisering.

Kampen for brødet er særlig oplagt som en del af et forløb om reportage som genre, hvor eleverne skal skrive deres egne reportager.

Brug ressourcesitet som inspiration, når du planlægger din undervisning.

Otto Rung akvarel_mindre