Kvindeliv – Ud af skyggen

Kvindeliv – Ud af skyggen

 • TYPE
  Undervisning på Arbejdermuseet
 • MÅLGRUPPE
  Pædagogiske assistenter m.fl.
 • FAG
  Tema om køn og identitet
 • VARIGHED
  90 minutter + forberedelse
 • PRIS
  650 kr.

Hvem og hvad har plads i historien?

Hvem har skrevet den?

Hvad driver den frem?

Og hvordan er eleverne egentlig selv historieskabt og  -skabende?

Alt det og meget mere dykker vi ned i i forløbet “Kvindeliv – Ud af skyggen”. Her får eleverne gennem dilemmabaseret arbejde og i mødet med historiske scenarier med fokus på arbejderkvinderne styrket deres historiebevidsthed og udviklet kritisk analytiske perspektiver på den gængse historieskrivning.

Arbejderkvinderne og eleverne

“Kvindeliv – Ud af skyggen” henvender sig til pædagogiske assistenter, gymnasielle uddannelser og elever i grundskolen.  Undervisningen er bygget op omkring dilemmaer, der knytter sig til arbejderkvindernes historiske og nutidige kampe for retten til egen krop, retten til ligeløn, retten til selvbestemmelse og selvfølgelig retten til demokratisk deltagelse. Formålet med undervisningen er at styrke og videreudvikle elevernes demokratiske dannelse, historiske bevidsthed og empati.

Gennem genstande, poesi, citater og uddrag fra erindringer, vil eleverne stifte bekendtskab med kvindernes faglige og politiske organisering, de kvinder, der gik forrest, og de kvinder, vi ikke kender meget til, men som var i alle samfundets kroge, og hvis historier ind til nu har været ufortalte.

Forløbet afsluttes med en kobling til og spejling af elevernes livsverden i en diskussion om, hvordan de kan være med til at skabe ligestilling og fremdrift i historien og i samfundet, og hvilke kampe de står i og overfor.

I forløbet vil vi facilitere de svære snakke om køn, seksualitet og ligestilling ud fra dialogisk-demokratiske principper til undervisningsfacilitering, og vi vil have et stærkt fokus på repræsentation af køn og seksualitet, så alle elever oplever, at det et trygt at deltage med ytringer, holdninger og refleksioner.

Mål med undervisningen

Forløbet understøtter tema om køn og identitet med særlig fokus på pædagogik, psykologi og kulturelle udtryksformer.

De omsatte læringsmål for forløbet:

 • Eleverne kan formulere historiske problemstillinger og udvikle løsningsforslag med fokus på fortidens og nutidens ligestillingskampe
 • Eleverne kan identificere strukturerer, der har påvirket deres historiebevidsthed
 • Eleverne kan ud fra historiske scenarier og rød poesi med fokus på arbejderkvindehistorie udtrykke fortidsfortolkninger af og fremtidsforventninger til historieskrivning og samfundsforhold
 • Eleverne kan gennem dilemmabaseret arbejde videreudvikle evnen til at forme og danne meninger

Generel lærervejledning til før besøget på Arbejdermuseet

Herunder finder du en generel lærervejledning til forløbet. Lærervejledningen indeholder idéer til øvelser, I kan foretage inden besøget samt generel introduktion til undervisningen på Arbejdermuseet samt de kompetenceområder og omsatte læringsmål, I kommer til at berøre.

Du kan selv vælge, om du foretrækker at læse eller se lærervejledningen.

Vi henviser til undervisnings- og ressourcesiden for lærervejledning og idébank over øvelser, I med fordel kan gøre brug af for at konsolidere på undervisningen på Arbejdermuseet.

Lærervejledning på film

Skriftlig lærervejledning

Skærmbillede 2023-08-11 kl. 17.11.18

Retten til fri abort>

Digitalt undervisningsmateriale

Retten til fri abort

Hvad er fri abort? Og hvem har ret til fri abort? Dyk ned i elevpodcast og kildemateriale.

Se mere
Hvad med drengene? Ligestilling i klasselokalet>

Lærerværelset

Hvad med drengene? Ligestilling i klasselokalet

Dyk ned i det online lærerkursus om ligestilling for drengene samt facilitering af de svære snakke.

SE MERE
Undervisnings- og ressourcesite>

Kvindeliv: Undervisnings- og ressourcesite

Undervisnings- og ressourcesite

Dyk ned i idébank over øvelser til konsolidering af viden og nye perspektiver til videre arbejde.

Se mere