_HYT6586

Festsalens stemmer

I festsalen kan du lytte til lyd- og lysinstallationen ’Festsalens stemmer’, der består af fire lydcollager og 20 arbejdersange.

Værket er udøfrt i 2021 af instruktør Astrid Hansen Holm og komponist Sandra Boss fra Kunstnerkolletivet Von Trapp. ‘Folkets Stemme’ er tilføjet i 2024 og er lavet af Astrid Hansen Holm og komponist Kristian Hverring. 

Teknisk design af Tue Selmer. Lys af For the Love of Light. 

Herunder kan du læse mere om indholdet i lydfortællingerne og de begivenheder de tager afsæt i:

1. Den internationale stemme

Det tyske Socialdemokratis hemmelige kongres i april 1883
De socialdemokratiske aviser i flere lande havde spredt budskabet om at kongressen foregik i Østrig, imens indlogerede 60 tyske socialdemokrater sig i København. De nåede at afholde kongressen, før de blev opdaget.

Storlockouten i 1899 og de mange breve fra udlandet
Septemberforliget blev indgået den 5. september 1899 efter danmarkshistoriens største lockout; Lockouten blev kaldt en hungerkrig, der testede arbejdernes udholdenhed. Fra hele verden kom der breve med pengebidrag.

Den 8. Internationale Socialistkongres
I 1910 deltog 900 socialdemokrater fra 23 lande i den 8. internationale Socialistkongres. 1. september annoncerede en række lokale vælgerforeninger, at Rosa Luxemburg skulle tale i festsalen.

Mandelas besøg i Festsalen 4. februar 1992
Nelson Mandela talte i festsalen den 4. februar 1992. Efter 28 år i fængsel besøgte han Danmark. Nu fik han mulighed for at takke det danske folk for deres opbakning til hans parti ANC.

Arbejderkoret synger den amerikanske borgerrettighedssang ’We Shall Overcome’.

2. Kvindernes stemme

Opremsning af organiserede kvinder i forskellige fag
Tallene er taget fra henholdsvis Nelly Hansens tale fra kvindekongressen i London i 1899 samt Elisabeth Macs tale kvindekongressen i København i 1910.

Maj-taler
I 1899 optrådte kvindelige talere for første gang til 1. maj på Fælleden. Politikeren Nina Bang mente at 8-timers dagen ville give frihed til både kvinden og manden. Forkvinden for Kvindeligt Arbejderforbund Olivia Nielsen opfordrede til at kræve lige betaling for lige arbejde.

Lydklip fra Sygeplejerskernes strejke om højere løn i 2021

100-året for kvinders kommunale valgret i 2008
Forkvinden for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaards tale giver et perspektiv på, hvor lidt kvindernes kamp om ligestilling har rykket sig på 100 år.

3. Bygningens stemme

’I flugt går tiden over livets bølge’
Arbejderkoret synger Overbys sang, der blev sunget ved indvielsen af salen.

Dirigentklokker fra Arbejdermuseets samling. Klokkens rolle er at strukturere og bringe orden i et møde.

Arkivoptagelse fra diverse foreningers generalforsamlinger og møder.

Arkivoptagelse fra kulturmagasinet ’Hvad som helst’s julefest i 1979.

Arkivoptagelser af diverse politikeres taler og oplæsninger heriblandt Stauning, Aksel Larsen, Anker Jørgensen, Hans Hedtoft.

4. Folkets stemme

Staunings tale til åbningen af Roskilde Arbejderhøjskole 1930. Arbejdernes Oplysningsforbund købte og overtog i 1929 ledelsen af Roskilde Højskole, der siden sin stiftelse i 1907 havde været en almen grundtvigiansk folkehøjskole. Højskolen blev landets anden arbejderhøjskole.  Ved åbningen af Roskilde Arbejderhøjskole 9. juni 1930 holdt daværende statsminister Thorvald Stauning åbningstalen.

Selma elev på Esbjerg arbejderhøjskole, i 1920’erne. Esbjerg Højskole var landets første arbejderhøjskole grundlagt i 1910. En kvindelig elev ved navn Selma Kristensen taler om vigtigheden af at både mænd og kvinder i fællesskab engagerer sig i oplysningsarbejdet.

Grethe Bruun, håndgerningskonsulent, AOF Københavns afdeling 1967. AOF’s store kursusudbud bød også på en lang række sy -og håndarbejdskurser. Her kunne særligt kvinder finde meningsfulde fællesskaber uden for hjemmet. Samtidig gav det kvinderne selvtillid selv at sy og skabe noget.

Carina Helligsø Allentoft ordblindekursist 2021. AOF har de seneste år arbejdet aktivt med ordblindeundervisning (OBU), til stor gavn for personer med ordblindhed.

Nathalia Zak´ sprogkursist 2017. AOF udbyder en lang række sprogkurser, herunder også danskundervisning for herboende udlændinge som Nathalia. Udover at lære det danske sprog får kursisterne et givende fællesskab med ligesindede.

John Meinert Jakobsen, administrerende direktør i AOF 2024. John Meinert Jakobsens tale til AOF’s 100-års jubilæumsfest 9. januar 2024.

Arbejdersange 

Verden over er der sang, der hvor der findes bevægelser. I arbejderbevægelsen har sang været med til at udtrykke selve solidaritetens idé. Der findes flere hundrede arbejdersange til forskellige formål: marchsange, forårssange, fredssange, kvindesange, slagsange og protestsange. 20 sange er indsunget af Arbejderkoret, der blev grundlagt ved denne lejlighed. En del af sangerne kom fra det eksisterende Oktoberkoret.

Snart dages det, brødre (Socialisternes march) – Tekst: U.P. Overby, Komponist: C.J. Rasmussen, 1871

I flugt går tiden over livets bølger (Arbejdersangen) – Tekst: U.P. Overby, Melodi: Tysk folkemelodi, 1875

Faldne er nu vintrens sidste skranker / 8-timerssangen – Tekst: A.C. Meyer, Melodi: O. Linblad, 1890

Selvom vi er kvinder, Tekst og melodi: Ukendt, 1900

Hej, hvilken herlig Vind, nu blæses somren ind – Tekst: Jeppe Aakjær, 1904

Jens Vejmand, Tekst: Jeppe Aakjær, Melodi: Carl Nielsen, 1905

Tyende-Sang / Her kommer fra dybet den mørke arme, Tekst: Jeppe Aakjær, Melodi: Niels Clemmensen, Johannes Torrild, 1907

Rejs jer fordømte her på jorden / Internationale, Tekst: Hans Laursen. Melodi: Pierre de Degeyter, 1911.

Brødre lad våbnene lyne. Tekst: Oskar Hansen, 1919. Melodi: Russisk Studentersang.

Når jeg ser et rødt flag smælde / Ung flagsang. Tekst: Oskar Hansen, Melodi: Johannes Madsen, 1923

Danmark for folket – Tekst: Oskar Hansen. Melodi: Oskar Gyldmark, 1934.

Kringsatt av Fiender / Til ungdommen – Tekst: Nordahl Grieg. Melodi: Otto Mogensen, 1936.

Sangen om Larsen – Tekst: Svenn Møller Kristensen, Melodi: Koppel og Christensen, 1936.

We Shall Overcome, Tekst og melodi: Pete Seeger, 1963.

Kæden – Tekst: Halfdan Rasmussen. Melodi: Benny E. Andersen, 1969.

Fællessang (Er du enlig mor i Esbjerg?) – Tekst og melodi: Kvinder i Danmark, 1973.

Rosa Danser, Tekst og melodi Troels Trier, 1970.

Hope Computer! – Tekst og Melodi: Lars Madsen aka Søren Sidevind, 1974.

Hører du nogen kalde – Tekst: Carl Scharnberg. Melodi: Peter Abrahamsen, 1976.

At lære er at ville. Tekst: Halfdan Rasmussen, 1949. Melodi: Erling Lindgren, 1985.

Kolofon:

Værket er udført af: Astrid Hansen Holm og Sandra Boss fra Kunstnerkollektivet Vontrapp i samarbejde med Arbejdermuseet i 2021.

Instruktør/dramaturg: Astrid Hansen Holm

Klip og Lyddesign: Sandra Boss

Studietekniker og mix: Eske Nørholm

Producent: Christian Henckel Lund Nielsen

Kodning: Taintec ved Tue Selmer Friborg

Lys: For the love of light

Lydarkiv: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Kordirigent: Susanna Wium Hallstrøm

Skuespillere/stemmer:

Nina Bang: Ina Miriam Rosenbaum

Olivia Nielsen: Marina Bouras

Vilhelm Liebknecht: Constantin Gindele

Rosa Luxemburg: Katrin Weisser

Social-Demokratens reporter 1: Lars Knutzon

Social-Demokratens reporter 2: Kristian Bonde Jørgensen

Fortællerstemme: Julie Sten-Knudsen

Lizette Risgaard

John Larsen

Josefine Albris

Julie Thalund

Kristina Funkeson

Timo Gerritsjans

Dominique Jal

Jon Skulberg

 

Musik:

”Translated Motion” af Sandra Boss

”Eventyr” af Sandra Boss & Jonas Olesen

”Electric Storm” af Dorit Chrysler

”Cirkel”, ”Delicate Memories” og ”Dream Delight” af Band Ane
We shall overcome af Pete Seeger

Internationale af Hans Laursen/de Geyter

I flugt går tiden over livets bølger af Overby

Når jeg ser et rødt flag smælde af Oskar Hansen

Arbejderkoret

Anne-Marie Nielsen

Dorthe Pedersen

Else Guldager

Eva Reinwald

Svend Nielsen

Inge Kofoed

Inge-Lise Palbo

Jan Lars Nielsen

Jørgen Nyeng

Keld Hedstrøm

Ole Gleerup

Ann Dorthe Engelhardt

Camilla Meyer

Bjarne Ørbekker

Casper Dahl Stenfelt

Else Langballe

Hanne Eriksen

Jane Frimand Pedersen

Jannick Neumann

Jørn Petersen

Kirsten Buch Ohlsen

Michael Neumann

Rasmus Ladegaard Slot

Uffe Jakobsen