Bibliotek for forskere

Er du forsker med tilknytning til en forskningsinstitution, og søger viden om arbejderhistorie, arbejderkultur eller aktivistiske bevægelser kan du med fordel benytte Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkivs store bibliotekssamling. Nedenfor får du en guide til, hvordan du får mest muligt ud af samlingen.

Samlingens karakter

Bibliotekets samling er først og fremmest historisk og har arbejderbevægelsens historie fra 1800-tallet og frem som kernestof. Det er organisationerne, der er i centrum og kun i mindre grad enkeltstående forfattere. Derved adskiller biblioteket sig fra mange andre biblioteker. Dog har vi en samling på mere end 5000 biografier over enkeltpersoner, hvoraf en stor del kun findes hos os og ikke kan lånes fra andre biblioteker i Danmark.

Bibliotekssamlingen er blevet opbygget siden 1909 og rummer mere end 6000 forskellige tidsskrifter, årbøger og årsberetninger, og mere end 56000 forskellige bøger og småtryk, som alle er registreret i bibliotekets system Reindex. Desuden findes der en stor samling af specialer og andre universitetsopgaver, som man kan søge inspiration i.

Sproget er primært dansk, men samlingen indeholder også et for Norden unikt udvalg af historisk engelsk- og tysksproget litteratur om venstrefløjens politiske ideologier og arbejderbevægelsen i andre lande. Vi har også titler på andre sprog, blandt andet mere end 1000 titler på fransk, herunder sjældne tidsskrifter.

Samlingen rummer en lang række forskellige genrer, fra sjældne gamle sangbøger til unikke billedmapper, som er blevet udgivet i særlige anledninger. Blandt de mere specielle materialer kan desuden nævnes arbejdsmarkedsspecifikke udgivelser, herunder overenskomster, samarbejdsaftaler, lønstatistikker, materialer fra kurser for tillidsrepræsentanter mv.

Biblioteket har desuden en række særsamlinger, som ikke er registreret i systemet, men som rummer f.eks. udvalgte småtryk fra organisationer i arbejderbevægelsen. Man skal have særlig tilladelse for at tilgå disse dele af samlingen og da biblioteket har begrænsede ressourcer, vil de i perioder være utilgængelige.

Tilgængelighed for udforskning

Som hovedregel vil bibliotekets service i forbindelse med større undersøgelser bestå i hjælp til selvhjælp, da tidsressourcerne er begrænsede. Hvis du skal i gang med et større forskningsprojekt, hvor bibliotekets materialer kan indgå, kan bibliotekarerne som udgangspunkt tilbyde at lave enkelte opslag i samlingen for at tjekke, om der er relevante materialer.

Sjældne og skrøbelige materialer er til gennemsyn i læsesalen i Arbejdermuseet. Øvrige materialer er til hjemlån. Bibliotekets samling får du adgang til ved at søge i systemet Reindex her 

Scroll ned og find en videoguide til, hvordan du opretter en brugerprofil og i praksis låner materialer hos os.

Tips til avanceret søgning får du ved at scrolle længere ned på denne side og klikke på boksen

Forskellen på arkivets, biblioteket og museets samling

I museets samling er der tre delsamlinger med forskellige låne- og adgangsvilkår. Her er en lille guide til, hvad du kan finde i de tre samlinger. Scroll ned hvis du vil vide, hvordan du låner materialerne.

Biblioteket

Alle tryksager, der er blevet udgivet for den brede offentlighed, minus plakater. Du kan finde flyers, pjecer, løbesedler, kampagneaviser, billedmapper, sangbøger, foreningsblade, festinvitationer, demonstrationsindkaldelser, pressemeddelelser, trykte foredrag samt bøger om aktivisme og for aktivister.

Man kan finde bibliotekssamlingen ved at klikke på ”Bibliotek” eller ”Småtryk” ude i venstre sidemenu i systemet.

Arkivet

Interne dokumenter fra foreningerne og enkelte aktivisters erindringer ligger typisk i arkivet og ikke i biblioteket, hvis de ikke er offentliggjort og udgivet. Dem kan man låne med særlig tilladelse ved at ansøge om arkivadgang i bibliotekets og arkivets system.

Man kan finde arkivsamlingen ved at klikke på ”Arkiv” ude i venstre sidemenu i systemet.

Fotosamlingen

Arkivet har en meget omfattende fotosamling, som fortrinsvis består af pressefotos herunder billeder fra små og store begivenheder, blandt andet demonstrationer og politiske aktioner. Flere end 80.000 af billederne fra samlingen er blevet digitaliseret og kan ses i systemet.

Man kan finde fotosamlingen ved at klikke på ”Foto” ude i venstre sidemenu i systemet.

Billederne kan købes i høj opløsning, dvs. i trykkvalitet, i vores fotobutik. Læs mere om det ved at følge linket i boksen nederst på siden.

Museumssamlingen

Plakater og ting, som har været brugt i kampagner, skal som udgangspunkt søges i museumssamlingen. Man kan få adgang til billeder af nogle af plakaterne og fanerne gennem køb i vores fotobutik. Resten af museumssamlingen er forbeholdt forskere og kan ikke søges i dette system. Hvis man er forsker, kan man henvende sig til samlingsinspektørerne med en ansøgning om forskning i en specifik genstand.

Man kan finde billeder af dele af plakat- eller fanesamlingen ved at klikke på henholdsvis ”Plakater” eller ”Faner” i venstre sidemenu.

Sådan får du adgang

Vi har lavet en lille video med tips og tricks til, hvordan du opretter en brugerprofil, finder materialer og får adgang til hjemlån.

En mere grundig vejledning til søgning i vores base finder du nederst på denne side under “Tips til avanceret søgning”

Sådan bestiller du til læsesalen

Alle materialer, der er til læsesalslån, skal bestilles via Reindex. Man bestiller direkte via katalogposten. Hvis du vil låne flere numre i en serie, skal du huske at angive, hvilke numre og årstal, du har brug for.

Læsesalen ligger på 5. sal i Arbejdermuseet i Rømersgade 22 i København. Når du har modtaget en mail om, at dit materiale er klar på læsesalen, ligger det derinde og du kan få adgang ved at henvende dig i receptionen med gyldig legitimation.

Hvis du er tilknyttet en forskningsinstitution udenfor København, hvor biblioteket har en overvåget læsesal og vil påtage sig ansvaret for eksterne bibliotekers læsesalsmaterialer, kan der indgås særlige aftaler om, at du kan få dem sendt dertil i en periode.

Tips til avanceret søgning>

Sådan finder du mere

Tips til avanceret søgning

Metoder til søgning i Reindex og andre systemer

Metodebeskrivelser
Sådan får du adgang til digitale fotos>

Retningslinjer og ansvar

Sådan får du adgang til digitale fotos

Tips til billedsamlingen

Vilkår for benyttelse af fotos
Alle digitaliserede faner>

Museets fanesamling

Alle digitaliserede faner

Her finder du en oversigt over alle fotograferede og registrerede faner

Faner i Reindex
Alle digitaliserede småtryk>

Bibliotekets småtrykssamling

Alle digitaliserede småtryk

Her finder du en oversigt over alle digitaliserede småtryk. Vi har også mange småtryk på papir

Småtryk i Reindex
Alle digitaliserede plakater>

Museets plakatsamling

Alle digitaliserede plakater

Her finder du en oversigt over alle digitaliserede plakater

Plakater i Reindex
Alle digitaliserede fotos>

Billedarkivet

Alle digitaliserede fotos

Her finder du en oversigt over alle digitaliserede historiske fotografier

Digitaliserede fotos i Reindex
Alle periodika i bibliotekssamlingen>

Bibliotekets samling af periodika

Alle periodika i bibliotekssamlingen

Her finder du en oversigt over alle fagblade, tidsskrifter, årbøger, årsberetninger o. lign.

Periodika i Reindex
Alle fysiske bøger, kasser og småtryk i bibliotekssamlingen>

Bibliotekets bogsamling

Alle fysiske bøger, kasser og småtryk i bibliotekssamlingen

Her finder du en oversigt over alle bøger, småtryk, cd'er og kasser med materialer i biblioteket

Bøger i Reindex