Hvor går grænsen?

hvor-gaar-graensen

Viden er magt, og dokumentation nødvendig for at stoppe krænkelser af menneskerettighederne. Arbejdermuseet sætter sammen med Danwatch fokus på nutidig slaveri gennem to journalistiske undersøgelser fra Cambodia og Brasilien.

Det sker i udstillingen: HVOR GÅR GRÆNSEN?, der som del af Arbejdermuseets særudstilling Stop slaveri! åbner d. 28. juni. Her kan besøgende komme tættere på den virkelighed, som Danwatch afdækker i sit arbejde med at dokumentere brug af slavearbejde og human trafficking i den brasilianske kaffeproduktion. Desuden vises uddrag af undersøgelsen ”Mode og Massebesvimelser” der er aktuel i mediebilledet i disse dage, og som afdækker, hvad eksperter kalder ”slavelignende” forhold i tekstilproduktionen i Cambodia.

Siden marts måned har Arbejdermuseet vist særudstillingen Stop slaveri!, der fortæller om slaveri i fortid og nutid. Arbejdermuseet har inviteret en række partnerorganisationer til at bidrage med deres viden og indsats mod moderne slaveri. Stafetten gives nu til Danwatch, der med journalistiske gravermetoder afdækker og dokumenterer strukturelle problemstillinger bl.a. i forhold til menneskerettigheder.

Krænkelser på arbejdspladsen

”Som undersøgende medie er vores særlige fokus og berettigelse at belyse og dokumentere staters og virksomheders aktiviteter gennem undersøgende journalistik. Og når vi bl.a. undersøger tekstilproduktion i Bangladesh, skibsophugning i Indien, kaffeproduktionen i Brasilien og Guatemala, belyser og dokumenterer det dybest set den samme problemstilling: at mennesker til stadighed bliver krænket eller undertrykt, blot fordi de går på arbejde. Det til trods for, at der findes internationale retningslinjer, konventioner og principper for virksomheder, stater og investorer, der skal sikre, at det ikke sker,” siger Danwatchs direktør Jesper Nymark.

Partnerskab om dokumentation

Søren Bak-Jensen er direktør for Arbejdermuseet og fortæller om samarbejdet: ”Som museum er vi afhængige af dokumentation og kilder for at kunne formidle vores fortid, men også for at kunne stille nødvendige spørgsmål til nutiden. I Danmark har vi en usædvanlig komplet og detaljeret arkivalsk dokumentation for den historiske handel med mennesker, der foregik for flere hundrede år siden i Dansk Vestindien. Det skyldes, at den slaveribaserede sukkerproduktion var en lovreguleret og særdeles lukrativ forretning, og der blev ført regnskab med hver en krone, hvert kilo sukker og hver en slave. I dag er slaveri stadig udbredt, men ulovligt og foregår derfor ofte under lyssky forhold. Derfor er det vigtigt, at organisationer som Danwatch arbejder med at dokumentere og synliggøre nutidig slavegørelse af mennesker.”