Indsamling: Sygeplejerskernes konflikt 2021

img_7131

Vil du lade fremtiden høre, din oplevelse af, hvordan det var at være sygeplejerske i arbejdskonflikt i 2021 – umiddelbart efter coronapandemien? Hjælp fremtiden ved at fortælle DIN historie.

Sådan gør du:

Udfyld spørgeskemaet via dette link https://forms.office.com/r/qbYiG6WKW0 eller send en mail med din beretning til indsamling@arbejdermuseet.dk. Du kan i teksten nedenfor se inspirationsspørgsmål, som du kan tage udgangspunkt i, når du skriver – du er også velkommen til at skrive frit. Kort eller langt, det spiller ikke den store rolle, så længe, det er din oplevelse af konflikten.  

Din beretning vil bliver gemt i vores samling på samme måde som tidligere konflikter på arbejdsmarkedet og kan måske i fremtiden være med til at sætte nye udfordringer inden for dit fagområde i perspektiv. Derudover vil dine ord også indgå i Dansk Sygeplejehistorisk Museums arkiv i anonymiseret form.

Du kan også sende fotos til Dansk Sygeplejehistorisk Museum til museum@dshm.dk.

OBS: Arbejdermuseet og Dansk Sygeplejehistorisk Museum må kun arkivere din besvarelse, hvis du giver samtykke til det. Du giver dit samtykke ved at kopiere nedenstående tekst og sende det med i din mail. Du kan altid kontakte Arbejdermuseet og trække dit samtykke tilbage. Hvis du ikke samtykker slettes din beretning.  

Kopier nedenstående tekst i mailen og udfyld med dine informationer:

Samtykkeerklæring:
Jeg accepterer, at Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA) frit kan disponere over materialet, som må tilgængeliggøres i forbindelse med museets og arkivets aktiviteter, herunder Dansk Sygeplejehistorisk Museum.
Jeg accepterer Arbejdermuseet & ABA’s politik for beskyttelse af personoplysninger, herunder at oplysninger om givere af materiale til samlingerne ikke slettes. https://www.arbejdermuseet.dk/beskyttelse-af-persondata/ 


Navn:

Telefonnummer:

Dato:

Det vil vi gerne vide:

Du er velkommen til at skrive frit om dine oplevelser. Du kan også bruge dette ark som inspiration til, hvad du kan skrive om. 

  • Hvor længe har du arbejdet i faget? Er du fagligt aktiv, og hvis ja, hvor længe har du været det? Har du været en del af en arbejdskonflikt før? I hvilken del af sundhedssektoren arbejder du? Har du ledelsesansvar? 
  • Hvad går forud for konflikten i din optik? Hvad stemte du til overenskomstforslaget i marts? Hvorfor? 
  • Er du udtaget til strejke? Hvordan påvirker det din hverdag at være/ikke være udtaget Hvordan har du det med at være i en arbejdskonflikt? Er der noget godt ved konflikten? Er der noget skidt ved konflikten?? hvordan er det at gå fra et coronaberedskab til en arbejdskonflikt? Er konflikten nødvendig?  
  • Hvad vil du gerne have resultatet af konflikten bliver, hvis alting går, som du helst vil have det? Hvad er den vigtigste prioritet, hvis du skal vælge én ting?  
  • Hvad synes du om DSRs måde at håndtere optakten og konflikten på? Hvad stemte du til mæglingsforslaget i juni? Hvorfor?  
  • Hvordan oplever du samfundet forholder sig? Hvordan forholder dine nærmeste sig? Er der sympati for sagen? Hvem er hjælpere/modstandere? Hvad mener du om pressedækningen? Hvor foregår debatten – og deltager du i den? Hvorfor/hvorfor ikke? Har du været til demonstration? Hvorfor?  

Mange tak for din hjælp. Fremtiden siger tak!