Dansk Tekstilarbejderforbunds Afdeling, Hørsholms fane fra 1908.