Hue- og Kasketsyernes Fagforening, København

Hue- og Kasketsyernes Fagforening, København

Stiftet d. 1. Januar 1917.

Motto: Enighed gør Stærk

Faneindvielse d. 30. juni 1923

Hue- og Kasketsyernes Fagforening blev stiftet som en selvstændig afdeling efter en kongresbeslutning i dansk Hatte- og Buntmagerforbund om at opdele medlemmerne i brancher. Medlemmerne arbejdede hovedsageligt på kasketfabrikker, mens fremstillingen af huer primært blev syet på systuer i stormagasiner. Hos kasketfabrikanterne blev arbejdet udført i akkord, hvad også blev mere almindeligt ved produktion af huer.

Fagforeningen fik en svær start og gang på gang drøftede man problemet med de mange uorganiserede på hjemmesystuerne. Der var også problemer med at besætte formandsposten i foreningen. Kvinderne ville gerne sidde i bestyrelsen, men ingen ville være formand. I november 1919 overtalte kvinderne en af de få mænd i fagforeningen, Thomas Sundby, til at påtage sig formandsposten, men han understregede, at den kun kunne være foreløbig. Alligevel blev han på posten i fire år, indtil en skade forhindrede ham i at fortsætte.

Efter 1920 var der stor arbejdsløshed i faget, og det fik medlemstallet til at stige, da mange uorganiserede hjemmesyersker ønskede at blive medlemmer af en A-kasse.

På en generalforsamling i december 1922 blev der stillet forslag om at anskaffe en fane og det blev besluttet, at hvert medlem skulle give 10 øre til en fanefond. I februar forelå et forslag til en rød fane til 620 kroner. Et faneudvalg blev valgt til at foretage det videre fornødne, men på en generalforsamling i april protesterede faneudvalget over, at formanden og bestyrelsen havde blandet sig i udvalgets forlag til motto.

Faneudvalget havde foreslået følgende motto:

”Hvis din stærke Haand vilde

Staar alle Hjul stille.”

Bestyrelsen krævede i stedet, at mottoet skulle være ”Enighed gør Stærk.” og det blev vedtaget med 37 stemmer mod 14.

Herefter kunne medlemmer med ægtefæller tage til faneindvielse og bal i Blegdammens Selskabslokaler den 30. juni 1923.

Skrevet af seniorforsker emeritus ved Arbejdermuseet/ABA, Henning Grelle.

Kvindefanerne>

Kvindeliv: Kvindefanerne

Kvindefanerne

Fordyb dig i historien om de ti kurarerede kvinderfaner her.

Læs mere
Fanen og Den frie kvindelige Forening>

Kvindeliv: Kvindefanen

Fanen og Den frie kvindelige Forening

Hvilken kamp måtte arbejderkvinderne gennemgå for at få egen fane? Fordyb dig i historien her.

Læs mere
Den første kvindefane>

Kvindeliv: Kvindefanen

Den første kvindefane

Følg Nina Kleivans proces med at skabe værket "Den første kvindefane" her.

Læs mere