Kvindeligt Arbejderforbund i Danmarks fane fra 1941.