Barn i gamle dage

Hvordan var det mon at være et arbejderbarn i København for 120 år siden? Hvordan lugtede der? Hvilke lyde kunne man høre? Legede man? Og hvad lavede man til hverdag - og til fest?

Barn i gamle dageFoto: ABA/Illustration: Katrine Bælum

I forløbet møder børnene Marie på 5 år og Kristian på 7 år samt deres mor, far og lillebror. Det er Kristians fødselsdag, men inden den kan fejres skal vi prøve at være med Marie og Kristian på arbejde, i skole, hos købmanden og hjælpe til hjemme hos mor og lillebror. Pædagogerne inddrages aktivt i formidlingen gennem små øvelser.

Forløbet er tilrettelagt ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, og forløbets aktiviteter understøtter særligt punkterne om dannelse, leg, læring og børnefællesskaber.

Målgruppe

0.klasse

Kompetenceområde

Engagement og fællesskab: Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre

Omsat læringsmål

Eleverne lærer om sig selv og deres plads i historien gennem leg, sanselige aktiviteter og fællesskabsøvelser.

Varighed

Forløbet varer 90 minutter.

Pris og booking

500 kr.

NB: fra 1/8 2019 600 kr.

Book forløbet

Før- og eftermateriale til børnehaveklasseledere

Kommer snart 🙂