Da Bedste var barn

Hvilke fortællinger kan vi sammen skabe om barndom- og hverdagslivet i 1950érnes arbejderfamilier, når vi går på opdagelse i fortiden gennem udstillinger og genstande?

1950erne

Eleverne tages på en historisk rejse tilbage til 1958. Eleverne undersøger museets udstilling om dette år og identificerer historiske spor, der kan fortælle os om datidens hverdagsliv. Blandt disse spor er fx en lejlighed, fjernsyn, radio, legetøj og skoleudstyr.

Forløbet trækker på elevernes egne referencer og erfaringer, når de skal undersøge fritidsliv, boligforhold, skolegang og hverdagsliv. Gennem gruppearbejde, dialog og undersøgelser sætter eleverne de historiske spor i relation til deres eget liv og samtid. Til sidst drøfter vi i fællesskab forventninger til fremtiden i form af børns leg.

Eleverne arbejder med et opgavehæfte, der sikrer, at den viden eleverne får, og de refleksioner, de gør sig på museet, bringes med tilbage i undervisningen på skolen. I hæftet er der desuden forslag til supplerende opgaver.

Kompetenceområder

  • Kronologi og sammenhæng: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder
  • Historiebrug: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan på baggrund af udstillingen og genstande sammenligne eget hverdagsliv med hverdagsliv i 1958 og reflektere over forskelle og ligheder herpå
  • Eleverne kan give eksempler på særlige kendetegn ved 1950’erne som årti og periode
  • Eleverne kan give eksempler på og forklare forskelle på børns leg før, nu og i fremtiden

Tid

Forløbet varer 75 minutter.

Pris

Forløbet koster 500 kr.

Book forløbet