På sporet af familien Sørensen

Lad eleverne gå på opdagelse i historien! I mødet med familien Sørensen undersøger eleverne spor fra en arbejderfamilies liv: En autentisk lejlighed fra 1915, et falmet familiefoto, en lønseddel... Sporene fortæller!

laering_sørensen1

I 1882 flytter landarbejderne Karen Marie og Peter Martin til København. Med sig har de en lille datter på bare seks uger, en rød rejsekiste og drømmen om et bedre liv end det, de forlader på landet.

I dette forløb undersøger og udforsker eleverne forskellige historiske spor, der på forskellig vis fortæller om familiens liv og hverdag i København. Eleverne samarbejder i mindre grupper, hvor de dykker ned i enkelte familiemedlemmers historie og hverdag og fortolker på denne.

Forløbet giver eleverne forudsætninger for efterfølgende tilbage på skolen, at skabe deres egne historiske fortællinger om familien på baggrund af den viden og de erfaringer, de har gjort sig om perioden og familien på museet.

Kompetenceområder

  • Historiebrug
  • Kildearbejde

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan fortælle om arbejderfamiliers hverdagsliv omkring år 1900 på baggrund af udstillingen Familien Sørensen
  • Eleverne kan identificere ligheder og forskelle mellem familiemedlemmers forskellige hverdag omkring år 1900
  • Eleverne kan reflektere over, hvordan arbejderfamiliers liv i 1900 tallet adskiller sig fra deres egen families hverdagsliv

Tid

Forløbet varer 75 minutter. 

Pris

Forløbet koster 500 kr.

Book forløbet

Lærervejledning

Lærervejledning, På sporet af familien Sørensen

Kilder og opgaver

En dejlig barndom selv om vi var fattige
Fødselsdagen fejres
Floras højeste ønske
Valborgs første plads
Den første ugeløn

Biodigte
Bønder i hovedstaden
Skriv et brev
Fiktive breve fra familien Sørensen

Undervisningsmaterialer

Familiens liv og hverdag omkring år 1900
Hverdagsliv før og nu