Stop slaveri!

Menneskerettigheder, slaveri og historiebevidsthed.

stop slaveri!

”Lydløse på deres nøgne fødder vandrer slaverne gennem to hundrede år af Danmarkshistorien uden at efterlade sig andre spor end skolebøgernes lille oplysning om, at Danmark var det første land som afskaffede slavehandlen. Tusindvis af mænd, kvinder og børn”. Torkild Hansen, “Slavernes øer”, 1971.

Den danske slavehandel er ikke ligefrem det kapitel i historiebogen, vi som danskere er allermest stolt af. Og markeringen af 100-året for salget af Dansk Vestindien har skabt fornyet debat og diskussion om Danmarks historie, rolle og ansvar som slavenation.

Historien om Dansk Vestindien er ikke enkel. På den ene side er det en historie om en svunden tid, hvor Danmark var med til at sejle verdenshavene tynde, underlægge sig eksotiske områder og hjembringe spændende varer. På den anden side er det en historie om stor grusomhed og uretfærdighed. I udstillingen og gennem brug af dens genstande og arkivalier får eleverne et sanseligt og konkret indblik i denne historie.

Eleverne arbejder med genstande, dialog og gruppearbejde og kommer rundt om begreber og tematikker som menneskerettigheder, slavernes skæbne og oprør, trekantshandel og forbrug.  Eleverne udfordres undervejs til både at forholde sig til og reflektere over fortidens slaveri og deres egen tid, hvor millioner af mennesker verden over stadig er fanget i slaveri – også I Danmark.

Stop slaveri_skole 6

Bemærk: Dette forløb er et gratis “åben skole forløb” for københavnske folkeskoler i perioden fra den 17. april – 25 juni 2017. Underviser du på en københavnsk folkeskole angives dette, når du booker forløbet.

Kompetenceområder

Kronologi og sammenhæng
Historiebrug
Kildearbejde

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan forklare nogle af mekanismerne bag slaveri i perioden omkring den transatlantiske slavehandel og i dag.
  • Eleverne kan reflektere og formulere sig om begrebet frihed og menneskers kamp for frihed og rettigheder i perioden omkring den transatlantiske slavehandel og i dag.
  • Eleverne kan diskutere og forholde sig til muligheder for at bekæmpe moderne slaveri globalt og lokalt samt på et samfundsmæssigt og individuelt plan.

Tid

Undervisningsforløbet varer 90 minutter.
Forløbet kan bookes i perioden fra den 17. april 2017 til den 20. marts 2018.

Pris

Undervisningsforløbet koster 500 kr.

Book forløbet

Lærervejledning

Lærervejledning: Stop slaveri!

Kilder

Journalist Jens Høvsgaard om at købe et menneske i 2009
Kildepakke 1: Plantageliv
Kildepakke 2, De frikulørte
Kildepakke 3: Oprøret
Kildepakke 4: Perioden efter slaveriets ophævelse i 1848
Kildepakke 5: Fireburn-oprøret
Kildepakke 6: David Hamilton Jackson

Lærerressourcer

Ressourcer til undervisningen før og efter museumsundervisningen

Ted Talk med den amerikanske fotograf Lisa Kristine:
Billeder der bærer vidne til moderne slaveri.