Kanslergadeforliget

Kanslergadeforliget er det første brede politiske forlig i Danmark og kan ses som en demonstration af det parlamentariske demokratis handlekraft med en bred politisk enighed og forligsvilje.

kanslergade

I undervisningsmaterialet får eleverne en grundig introduktion til den historiske kontekst, hvori forliget blev indgået. Gennem skriftlige kilder og fotos kan de arbejde med datidens arbejdsløshed, ungdom og demokrati. Se materialet om Kanslergadeforliget.

Til materialet er tilknyttet en række historiske kilder og arkivalier, som kan understøtte og supplere undervisningsmaterialet.

Arbejdsløshed i 1930’erne

Thorvald Stauning modtog hvert år til jul breve fra folk, der ønskede lidt ekstra penge til julen. I mange af brevene oplyser de, hvad de får i understøttelse fra kommunen og staten.

Gregers Andersen til Thorvald Stauning den 5. december 1933
Chr. Rasmussen til Thorvald Stauning den 13. december 1933
Johanne Ekebjerg til Thorvald Stauning den 15. december 1933
Lars Evald Christiansen til Thorvald Stauning den 21. december 1933

Danmark for folket

På Socialdemokratiets 21. kongres i København i juni 1931 besluttede man at nedsætte et udvalg, der skulle gennemgå principprogrammet fra 1913. Et nyt program skulle foreligge inden næste kongres og godkendes af denne. Nogle dage efter kongressen meddelte Stauning. at der var valgt 16 prominente ministre og folketingsmedlemmer til programudvalget. De blev suppleret med folk fra parti, fagbevægelse og kooperationen. Sekretær for programudvalget blev Hans Hedtoft.

Læring Danmark for folket

Knap tre år efter forelagde Stauning programmet Danmark for Folket på et hovedbestyrelsesmøde den 23. maj, hvor det efter en kort debat blev vedtaget. Se Staunings programerklæring.

I forbindelse med Staunings fremlæggelse af Danmark for folket udgav AOF en bog under samme navn, hvor en række forfattere gav deres bidrag til visionen om et Danmark for folket. Udgivelsen havde til hensigt at oplyse om Staunings projekt. Se AOFs Danmark for folket fra 1936.

Socialreformen 1933

K.K. Steincke fik i 1933 udgivet en kort oversigt over den nye socialreform. Ud over at redegøre for de nye lovkomplekser, redegør Steincke også for forskellen mellem de gamle og nye love og reflekterer over nødvendigheden af et nyt lovkompleks 1933. K.K. Steincke: “Socialreformen”, 1933

Periodens ungdom

Alvilda Larsen var formand for Danmarks Kommunistisk Ungdomsparti (DKU) i perioden 1936-1941. Til DKU’s stævne i 1938 holdt hun talen Vi vil leve. Ib Nørlund holdt også tale til DKUs ungdomsstævne.

Alvilda LarsenAlvilda Larsen.

Året efter kunne man læse følgende indlæg i “Rød Ungdom, Organ for Danmarks socialdemokratiske Ungdom” (januar 1939, 19. årgang, nr. 1). Læs Bag de spanske fronter af den spaniensfrivillige Egon Højland.

Her er et Interview med Harald Nielsen, der også var spaniensfrivillig.