Slaget på Fælleden

Slaget på Fælleden er blandt de mest kendte arbejdskampe i Danmark, og er et symbol på den tidlige arbejderbevægelses kamp for en bedre tilværelse.

læring_en_agitator

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv bevarer en lang række af de centrale kilder, der kan belyse Slaget på Fælleden. Disse kilder introduceres og stilladseres for eleverne i de tilgængelige kilder.

Derudover har Arbejdermuseets skoletjeneste udgivet undervisningsmaterialet Der var engang en historie. Materialets primære målgruppe er elever i gymnasiet, HF og VUC. Gennem materialet får eleverne en grundig introduktion til historisk kildekritik, hvor Slaget på fælleden er en gennemgående historisk case, der eksemplificerer de historiske fagbegreber.

Undervisningsmaterialer

Slaget på Fælleden til elever i udskoling og på ungdomsuddannelser
Eleveopgavehæfte til Slaget på Fælleden
Der var engang en historie… til ungdomsuddannelser
Lærervejledning til “Der var engang en historie…”

Film

Den sorte skoles film om Slaget på Fælleden (DR 2012 – varer 10 minutter)

Kilder

Kilde 1: Maalet er fuldt
Kilde 2: Politidirektør Crone, 3. maj 1872
Kilde 3: Politidirektør Crones bekendtgørelse, 4. maj 1872
Kilde 4: Louis Pios erindringer, 1877
Kilde 5: Justitsminister A.F. Krigers dagbog
Kilde 6: Politirapporter fra 5. maj 1872
Kilde 7: Thorvald Niss brev, 5. maj 1872
Kilde 8: Uddrag af politiinspektør Clausens rapport, 6. maj 1872
Kilde 9: Berlingske Tidende, 6. maj 1872
Kilde 10: Socialisten, den 10. maj 1872
Kilde 11: Louis Pios brev til Friedrich Engels
Kilde 12: Uddrag af Justitsministeriets skrift om retssagen mod Internationales ledere, 1873
Kilde 13: Illustration fra Ravnen, 1889
Kilde 14: Uddrag af W. Lunds erindring om slaget på fælleden, nedskrevet cirka 1925
Kilde 15: Henrik Cavlings erindring om slaget på fælleden, nedskrevet cirka 1927
Kilde 16: Uddrag af bogen “Til liv eller død” af Jens Engbjerg (1979)
Kilde 17: Uddrag af bogen “Historisk metode” af Bent Egaa Kristensen (2007)