Kildepakker

Arbejdermuseet ligger i den gamle forsamlingsbygning på Rømersgade fra 1879, men det er Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkiv (ABA), som ligger i Taastrup, der gemmer på det meste af guldet. Gennem arkivet er der rig mulighed for at stifte bekendtskab med noget af det kildemateriale, der giver os et vindue til fortiden.

Læring ABA

For at gøre kilderne og deres historier mere tilgængelige er en del af materialet digitaliseret og vi tilbyder i denne sammenhæng en række digitale kildepakker, som kan benyttes i undervisningen.

Til arbejdet med den kildekritiske metode har vi desuden udarbejdet materialet Der var en gang en historie, der ud fra arbejderhistoriske eksempler, giver en indføring i, hvordan man kan tilgå forskellige former for kilder. Du kan læse mere om, og finde materialet her.

Nedenfor finder du korte beskrivelser af de kildepakker, der er relevante til belysning af forskellige aspekter af kernestofområderne demokrati, menneskerettigheder og ligestilling samt politiske og sociale revolutioner og henvisninger til selve kildepakken.

Kanslergadeforliget

Kanslergadeforliget af 1933 er det første brede politiske forlig i Danmark og kan ses som en demonstration af det parlamentariske demokratis handlekraft med en bred politisk enighed og forligsvilje. Gennem skriftlige kilder og fotos kan eleverne arbejde med datidens arbejdsløshed, ungdom og demokrati.

Læs mere og find materialet og de tilhørende kilder her.

Slaget på Fælleden

Slaget på Fælleden var den første åbne konfrontation mellem den tidlige arbejderbevægelse og myndighederne og fandt sted den 5. maj 1872. Louis Pio havde i avisen Socialisten indkaldt arbejderne til folkemøde på Nørre Fælled for at støtte op om murersvendenes kamp for en kortere arbejdsdag. Derfra udviklede begivenhederne sig mere dramatisk. I kildepakken findes avisindlæg, politirapporter, breve, illustrationer og dagbogsindlæg, som alle knytter sig til begivenhederne på Fælleden den 5. maj 1872.

Læs mere og find kildepakken her.

Udover kildepakken tilbyder vi også et undervisningsforløb og en lille publikation om Slaget på Fælleden.

Socialdemokratiet, Verdenskrig og Revolution

Denne kildepakke omhandler perioden omkring Første Verdenskrig og Den Russiske Revolution og giver indblik i, hvordan disse begivenheder påvirkede Socialdemokratiet. Nye idéer udefra skabte intern uenighed i partiet og nye socialistiske retninger begyndte at se dagens lys. Således kan eleverne har arbejde med, hvordan udviklingen i Danmark har været stærkt påvirket af tendenser og begivenheder i andre lande.

Læs mere og find kildepakken her.

Til kamp for kvarteret

Denne kildepakke handler om københavnsk beboerarbejde i 70’erne og giver et indblik i forskellige boligaktivistiske organisationer. Det boligaktivistiske miljø var ikke en samlet bevægelse med et enkelt mål eller entydig politisk kamp. Derimod havde den et virke på mange fronter, men alle med fokus på aspekter af bolig og hverdagsliv. Med denne kildepakke får eleverne således mulighed for at arbejde med en bevægelse, der binder nogle af de politiske kampe i tiden sammen med det mikrohistoriske perspektiv omkring hverdagslivet for den enkelte.

Læs mere og find kildepakken her.

Fred og venskab under den kolde krig

Fredsbevægelsen spillede en stor rolle for venstrefløjen under den kolde krig. Arbejdet var formelt for nedrustning og afmilitarisering af begge de to geopolitiske blokke, Øst og Vest, til fordel for verdensfreden. Men både i den samtidige og i den efterfølgende politiske og historiske debat om venstrefløjens fredsbevægelse har der været fokus på, at fredsbevægelsen især (eller kun) var optaget af at afmilitarisere USA og NATO.

Læs mere og find kildepakken her.