Litteratur

Her kan du finde direkte links til museets egne publikationer samt inspiration til yderligere værker, der behandler nogle af de tematikker, som ligger indenfor kernestofområderne demokrati, menneskerettigheder og ligestilling samt politiske og sociale revolutioner, og som er centrale i forhold til Arbejdermuseets genstandsfelt.

Slaget på fælleden

Kanslergadeforliget

Der var engang en historie

Folkets århundrede

Kold krig og kiksekage