Undervisningsforløb

Undervisningen på Arbejdermuseet skaber rum for, at elever finder historiske perspektiver på deres eget liv og samfundsrelevante udfordringer. Det historiske omdrejningspunkt for undervisningen er, at skabe fortællinger om hverdagsliv, arbejdsliv og demokrati, der understøtter og styrker elevers oplevelse af handlemuligheder i forhold til at påvirke eget liv, egen samtid og fremtid. Nedenfor finder du korte beskrivelser af de undervisningsforløb, der er relevante til belysning af forskellige aspekter af kernestofområderne demokrati, menneskerettigheder og ligestilling samt politiske og sociale revolutioner og henvisninger til mere information og booking af forløbene.

Familien Sørensen

Historien om familien Sørensen er fortællingen om en autentisk landarbejderfamilie, der flyttede fra landet og ind til byen under industrialiseringen. I forløbet kommer eleverne til at arbejde med familiens hverdagsliv, der ligesom så mange andre arbejderfamiliers var præget af de store forandringer i tiden.

Læs mere og book forløbet her

Industriarbejdet

Teknologisk udvikling, konflikter på arbejdspladsen og kampen for ligestilling – undervisningsforløbet om industriarbejdet strækker sig fra den tidlige organisering frem til den globaliserede industri, vi kan genkende fra i dag. Eleverne kommer til at arbejde med forskellige konflikter, der har fulgt industriarbejdet og arbejdernes kamp for ordentlige arbejdsvilkår og fair løn.

Læs mere og book forløbet her

Slaget på Fælleden

Eleverne bevæger sig rundt på Nørrebro, hvor de gennem historiske identiteter stifter bekendtskab med de sociale, politiske og økonomiske forhold der prægede bydelen. De dilemmabaserede opgaver gør eleverne i stand til at reflektere over forskellige aspekter af den begivenhed, der senere blev kendt som ’Slaget på Fælleden.’

Læs mere og book forløbet her

Udover undervisningsforløbet tilbyder vi også en kildepakke og en lille publikation om Slaget på Fælleden.