Fireburn Files – school edition

Danmarkhistoriens største arbejderopstand brød ud på den caribiske ø St. Croix 1. oktober 1878. Opstanden blev kendt som The Fireburn. // The largest labour riot in the history of Denmark broke out in the island of St. Croix on October 1. 1878. The rebellion is known as The Fireburn.

Queen Mary and The Fireburn. Complex High School, St. Croix, 2014.

Markeringen af 100-året for salget af Dansk Vestindien i 2017, har skabt fornyet debat og diskussion om Danmarks historie, rolle og ansvar som slavenation og kolonimagt. Arbejdermuseet bidrog til markeringen med særudstillingen “Stop slaveri!” (marts 2017 – april 2018) om slaveri før og nu, til hvilken der var udviklet en lang række undervisningsaktiviteter. Udstillingen undersøgte blandt andet, hvordan tilværelsen formede sig for den del af arbejdsstyrken, der tidligere havde været slavegjort. Hvad sker der i overgangen fra slaveri til frit arbejdsmarked? Arbejderoprøret, der siden blev kendt som The Fireburn, er en vigtig begivenhed til forståelsen heraf.

Her på siden findes kildemateriale som belyser The Fireburn med udgangspunkt i arkivalier, samt mundtlige overleveringer og folklore. Her vil også ligge materiale, der introducerer de særlige historiske metoder, der er nødvendige for at belyse begge sider af historien – ikke kun den, der findes i de danske arkiver. Materialet er udvalgt med henblik på at kunne bruges af elever i udskolingen, på ungdomsuddannelserne og på læreruddannelserne på begge sider af Atlanten. Kontakt: Rikke Lie Halberg rha@arbejdermuseet.dk

//

The centennial for the sale of the Danish West Indies in 2017 has renewed the debate and discussion of Denmark’s history, role and responsibility as a former slave nation and colonial power. The Workers Museum contributed to the commemoration with the exhibition “Stop slavery!” (March 2017 – April 2018) which focused on slavery in the past and present, which included many different teaching activities. The exhibition, among other things, examined the transition from slavery to free labour market. What happens in a society when slavery is abolished? The rebellion, known as The Fireburn, is an important historical event in understanding this transition.

This page contains a collection of source material highlighting The Fireburn. The material is based on archival records as well as oral history and folklore. It will also contain an introduction to the historical methods necessary to illuminate both sides of our shared history – not just the one found in the Danish colonial archives. The material is aimed at students in junior high, high school and college – on both sides of the Atlantic. Contact: Rikke Lie Halberg rha@arbejdermuseet.dk

Arbejderoprøret 1878//The labour riot 1878

Oversigt og baggrund: Fireburn

Overview and background: The Fireburn

Kilder//Sources

Kilde//Source: St. Croix Avis om oprøret//about the riot 1878

Kilde: Berlingske Tidende om oprøret 1878

Source: Berlingske Tidende about the riot 1878

Kilde: Social-Demokraten om oprøret 1878

Source: The Social Democrat about the riot 1878

Kilde: Illustreret Tidende om oprøret 1878

Source: Illustrated Times about the riot 1878

Kilde: Vestindisk folkesang om oprøret i 1878

Source: Cruzan carizo about the riot in 1878

Kilde: Dansk skillingsvise om oprøret i 1878

Source: Danish chapbook song about the riot in 1878

Kilde: Plantageklokke ødelagt under oprøret i 1878

Source: Plantation bell destroyed in the riot in 1878

Kilde: Baobab og erindringen om Fireburn

Source: The baobab and the memory of the Fireburn

Læsetips//Further reading

Bøger, artikler og links//Books, articles and links