Ekspertforedrag: Arbejdsmiljø i 150 år

Dét skal du vide, om de skuldre vi står på!

Fagfælle fra fortiden

Det handler om liv eller død. Alligevel har mange svært ved at forholde sig til arbejdsmiljø og de mange medfølgende teknisk og indviklede regler. Tilgangen til sikkerhed på arbejdspladsen og synet på arbejdstid og -sted har ændret sig meget gennem de sidste 150 år. I dette lille foredrag følger vi udviklingen i arbejdsmiljøet for børn og voksne fra 1870erne og frem til i dag. Fra en tid hvor børnearbejde i fremstillingsindustrien var et hverdagssyn til en tid hvor arbejdsmiljø er meget andet og mere end de fysiske rammer for arbejdet. Tilslut præsenteres debatten om arbejdsmiljø i dag med en efterfølgende diskussion.

Foredragsholder: Museumsinspektør Kristian Bonde Jørgensen
Varighed: 45 minutter.
Pris: 2500 kr./ weekend 3000 kr. Dertil kommer leje af lokale

Ud af huset pris: 5.000 + transportomkostninger

For at bestille eller forespørge, kontakt booking@arbejdermuseet.dk eller ring på tlf. 33 48 03 34.

Bemærk: Vi anbefaler at forespørge på datoer, der ligger mindst en måned ud i fremtiden.