Ekspertforedrag: Vejen til Den danske model

Dét skal du vide, om de skuldre vi står på. Om de kampe der er gået forud for, hvordan arbejdsmarkedets indretning er blevet som den er.

Fagfælle fra fortiden

Kom med tilbage til arbejderbevægelsens vugge i 1870’erne. Samfundet forandrer sig hastigt omkring danskerne og en helt ny samfundsklasse, arbejderne, spirer frem. Følg arbejdernes kamp at blive anerkendt som ligeværdige borgere i samfundet i al almindelighed og på arbejdspladserne i særdeleshed. Vi går i fodsporene på arbejderne fra de første spæde forsøg på at danne en organisering over Slaget på Fælleden til Storkonflikten i 1899 der førte til det forlig, vi kalder den danske model.

Foredragsholder: Museumsinspektør Kristian Bonde Jørgensen
Varighed: 60 minutter
Pris: 2500 kr./ Weekend 3000 kr. Dertil kommer leje af lokale

Ud af huset pris: 5.000 + transportomkostninger

For at bestille eller forespørge, kontakt booking@arbejdermuseet.dk eller ring på tlf. 33 48 03 34.

Bemærk: Vi anbefaler at forespørge på datoer, der ligger mindst en måned ud i fremtiden.