Øvelser to go

Vil du i gang med demokratisk pædagogik i din egen praksis? Så kan du på denne side dykke ned i udvalgte øvelser, modeller og greb fra Arbejdermuseets undervisningspraksis i forbindelse med særudstillingen AKTIVIST, der stod på museet fra 2021-2022. Der er generiske modeller, som du kan bruge uanset hvilket tema eller emne, I arbejder med. Og der er situerede modeller, som du kan bruge, hvis I arbejder med aktivisme som indhold. Alle modeller er lige til at printe og har tilhørende lærervejledning.

Grafik lavet af: Katrine Baelum

Identifikationsøvelse

Vi anbefaler, at du indleder din gennemgang af “Øvelser to go” med at se denne film, der dokumenterer, hvordan Arbejdermuseet i undervisningen gennem et udgangspunkt i autentiske og åbne spørgsmål tager afsæt i elevernes forforståelser og ud fra disse, opbygger undervisningen.

Associationsøvelse

Associationsøvelsen er en generisk øvelse, der tager udgangspunkt i eleverne selv, deres forforståelser og de associationer, som de kommer til at tænke på inden for det respektive emne eller tema, som I arbejder med. Ved at tage udgangspunkt i eleverne i indledningen af jeres emne- eller temaarbejde, kan I bygge broer mellem elevernes livsverden og jeres faglige emne, og I stiller eleverne lige, da det ikke kræver specifikke forforståelser af associere.

Film, der viser øvelsen i praksis

Materialer

Grafik til eleverne

Materiale til eleverne.

Lærervejledning

Lærervejledning med beskrivelse af øvelsen.

Hvor på kroppen sidder…?

Hvor på kroppen sidder…? er en generisk øvelse, der rent fysisk forbinder eleverne med det tema eller emne, som I arbejder. Ved at stille eleverne det åbne og autentiske spørgsmål: Hvor på kroppen sidder…?, kan du give eleverne lige forudsætninger for at deltage, idet der ikke findes et rigtigt eller forkert svar, og da alle eleverne har en krop at tage udgangspunkt i.

Film, der viser øvelsen i praksis

Undervisningsmateriale

Grafik til eleverne

Materiale til eleverne.

Lærervejledning

Lærervejledning med beskrivelse af øvelsen.

Fordele og ulemper/Argumenter for og imod

Fordele og ulemper og Argumenter for og imod er en generisk øvelse, der udvider og -fordrer elevernes perspektiver, empati og stillingtagen. Ved at arbejde med både fordele og ulemper udvikler eleverne deres evne til perspektivskifte samt evnen til at inddrage og anerkende kontrasterende holdninger og stemmer.

Film, der viser øvelsen i praksis

Materialer

Grafik til eleverne - Fordele og ulemper

Materiale til eleverne.

Grafik til eleverne - Argumenter for og imod

Materiale til eleverne.

Lærervejledning

Lærervejledning med beskrivelse af øvelsen.

Undervisningshæfte

Med undervisningshæftet, kan I arbejde med de cases, som Arbejdermuseet havde fokus på i undervisningsforløbet: "Aktivister holder demokratiet levende".

Aktivistspektret

Aktivistspektret er en situeret øvelse, der tager udgangspunkt i at arbejde med aktivisme som indhold. Med Aktivistspektret bliver eleverne sat i relation til emnet, også selvom de måske ikke i deres hverdag er bevidste om, at de er i relation til aktivismen, da eleverne allerede i større eller mindre grad handler aktivistisk.

Film, der viser øvelsen i praksis

Materialer

Grafik til eleverne

Materiale til eleverne.

Lærervejledning

Lærervejledning med beskrivelse af øvelsen.

Hvor langt vil jeg gå for en sag?

Hvor langt vil jeg gå for en sag? er en situeret øvelse, der tager udgangspunkt i at arbejde med aktivisme som indhold. Med Hvor langt vil jeg gå for en sag? rettes der fokus på elevernes fremtidige og hypotetiske handlemuligheder, hvorfor den er oplagt at sammenholde med Aktivistspektret for at sammenligne elevernes reelle handlinger og deres mulige handlinger.

Hvor langt vil jeg gå for en sag?

Grafik til eleverne

Materiale til eleverne.

Lærervejledning

Lærervejledning med beskrivelse af øvelsen.

Mere demokratisk pædagogik?

Er du blevet nysgerrig, og vil du fordybe dig mere i demokratisk pædagogik, så kan du herunder finde mere inspirationsmateriale. Du kan blandt andet finde podcasten: “Podcast om demokratisk pædagogik”, hvor Arbejdermuseet sammen med eksperter undersøger, diskuterer og analyserer, hvad demokratisk pædagogik er og kommer med gode råd til dig, der gerne selv vil i gang.

Vidensite for Demokratisk pædagogik>

Vidensite: Demokratisk pædagogik

Vidensite for Demokratisk pædagogik

Vil du fordybe dig mere i demokratisk pædagogik, kan du finde alle vores vidensprodukter på forsiden

Læs mere
Demokratisk pædagogik til lærerteamet >

Vidensite: Demokratisk pædagogik

Demokratisk pædagogik til lærerteamet

Vil du inddrage dit lærerteam eller pædagogisk udvalg i demokratisk pædagogik? Så læs mere her.

Læs mere
Podcast om demokratisk pædagogik >

Vidensite: Demokratisk pædagogik

Podcast om demokratisk pædagogik

Vil du fordybe dig mere i den demokratiske pædagogik, kan du lytte med i podcastserien her.

Lyt her