Om os

Festsalen topbilede

Arbejdermuseets vision:
Arbejdermuseet styrker viljen til et lige og retfærdigt samfund gennem engagerende møder med historien.

Arbejdermuseets mission:
Vi indsamler, bevarer, udforsker, formidler og aktualiserer arbejderbevægelsens kulturarv og historier om arbejdsforhold og hverdagsliv i Danmark.

Arbejdermuseet er:

  • Et statsanerkendt museum for arbejdernes og de brede befolkningslags hverdag og arbejdsliv og for arbejderbevægelsens historie.
  • Et specialiseret forskningsbibliotek for arbejderhistorie
  • Et af Danmarks største landsdækkende privatarkiver med fokus på den politiske venstrefløjs partier, organisationer og enkeltpersoner

Læs Arbejdermuseet strategi 2017-20

Læs Arbejdermuseets vedtægter