Advisory Board

Advisory Board rådgiver Arbejdermuseets ledelse og medarbejdere omkring faglige og udviklingsmæssige spørgsmål. Advisory Board udpeges for fire år ad gangen. Udpegningen følger den kommunale valgperiode.

Medlemmer i Advisory Board er:

  • Asbjørn Hellum, Rigsarkivar, Rigsarkivet (formand)
  • Christian Sune Pedersen, Overinspektør, Nationalmuseet
  • Jens Thorhauge, Thorhauge Consulting
  • Niels Jul Nielsen, Lektor, SAXO-instituttet, Københavns Universitet
  • Mogens Jensen, Socialdemokraterne
  • Andreas Albertsen, Socialistisk Folkeparti