Om Arbejdermuseets Venner

Foreningen Arbejdermuseets Venner blev oprettet 12. januar 1983 med det formål at støtte opbygningen af Arbejdermuseet. Foreningens medlemmer er både enkeltpersoner i ind- og udland og en lang række foreninger og organisationer.

Foreningens fornemste opgave i dag er at medvirke til at skabe størst mulig opmærksomhed om museets aktiviteter. Det sker gennem udgivelsen af bladet Nyt om Arbejdermuseet, der udkommer tre gange årligt.

Foreningen yder også økonomisk støtte til udgivelser og til den årlige uddeling af Arbejderhistorieprisen samt gennem medlemsarrangementer.

Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.

Venneforeninger er aktivt medlem af Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark.

Referat fra Generalforsamling 2018.

Referat fra Generalforsamling 2017

x

🔺Køb din billet på forhånd 🔺