Bestyrelse

Bestyrelsen er institutionens øverste myndighed i alle henseender. Den udpeges for fire år ad gangen, som følger den kommunale valgperiode.

Formand
Morten Skov Christiansen, næstformand i FH

Medlemmer

Frederik Vad Nielsen, medlem af Folketinget, Socialdemokratiet (næstformand)

Tina Christensen, konstitueret forbundsformand, 3F

Majken Baarstrøm Kidmose, forbundssekretær, Dansk Metal

Mia Amalie Holstein, vicedirektør, SMVDanmark

Cecile Anne Christensen, vicedirektør, Det Kongelige Bibiotek

Jesper Jørgensen, arkivar, Arbejdermuseet (medarbejderrepræsentant)