Bestyrelse

Bestyrelsen er institutionens øverste myndighed i alle henseender. Den udpeges for fire år ad gangen, som følger den kommunale valgperiode.

Formand
Morten Skov Christiansen, næstformand i LO

Næstformand
Lena Brostrøm Dideriksen, formand og daglig leder for Dansk Artist Forbund

Medlemmer

Marina Hoffmann, direktør Konventum

Keith Gray, Socialdemokratiet i København

Ane Buch, administrerende direktør SMVdanmark

Asbjørn Hellum, Rigsarkivar

Mette Kjær Ovesen, bibliotekar, medarbejderrepræsentant