Bestyrelse

Bestyrelsen er institutionens øverste myndighed i alle henseender. Den udpeges for fire år ad gangen, som følger den kommunale valgperiode.

Formand
Morten Skov Christiansen, næstformand i LO

Næstformand
Lena Brostrøm Dideriksen, formand og daglig leder for Dansk Artist Forbund

Medlemmer

Bjarne Salomonsen, forretningsfører Faglige Seniorer

Sune Bøgh, fhv. international sekretær i 3F

Ane Buch, administrerende direktør i Håndværksrådet

Asbjørn Hellum, Rigsarkivar

Mette Kjær Ovesen, bibliotekar, medarbejderrepræsentant