Støt Arbejdermuseet

_mg_5951

Arbejdermuseet skaber gennem undervisningsforløb, workshops og debatter rum for, at unge mennesker fra hele landet kan dele deres tanker om fremtiden og spejle deres egne spørgsmål i historier om andre unge før og nu. Gennem aktiviteterne ønsker Arbejdermuseet at styrke unges demokratiske selvtillid og dialog om fællesskaber.

Aktiviterne for børn og unge sker i samarbejde med en række skoler, uddannelsesinstitutioner og ungeorganisationer. I 2015 benyttede flere end 30.000 børn og unge under 26 år Arbejdermuseets tilbud til denne aldersgruppe.

Du kan være med til at støtte dette arbejde ved at indbetale et beløb til Arbejdermuseet.

Donationer på over 200 kr. kan trækkes fra i skat. Ved donationen skal vi blot have oplyst givers CPR-/eller CVR-nummer, så indberetter vi til SKAT, og fradraget sker automatisk. Hvis du udelukkende ønsker at indbetale et støttebeløb og ikke få skattefradrag, skal du ikke oplyse CPR-nummer.

Fradragsværdien er ca. 32 % af donationsbeløbet. Skattefradraget gives iht. reglerne i ligningsloven § 8a. Bidrag for 2017 skal modtages inden 31. december 2017.

Sådan donerer du et beløb:

1. Indbetal via netbank til Arbejdermuseets konto 5361-398384

2. Indbetal via MobilePay på 2248 6408.

Hvis du har spørgsmål omkring donation eller testamentariske gaver, er du velkommen til at kontakte Søren Bak-Jensen, direktør for Arbejdermuseet, på sbj@arbejdermuseet.dk

Tak for støtten!