PROTEST!

Et forsknings-, formidlings og undervisningsprojekt om politisk aktivisme på den danske venstrefløj 1960-2020.

Hvordan engagerer danskerne sig i politiske spørgsmål? Og på hvilken måde har det ændret sig gennem de seneste 60 år? Arbejdermuseet og Aarhus Universitet går nu sammen om et stort forsknings- og formidlingsprojekt om brud, kontinuitet og variation i den politiske aktivisme på den danske venstrefløj i perioden 1960-2020. Her vil ny forskning og formidling undersøge markante forandringer i de måder, hvorpå danskerne engagerer sig i politiske emner. Det sker både i et bredt, aktuelt og historisk perspektiv, men også ved at zoome ind på personnære historier fra aktivister og bevægelser gennem tiden. Hvad motiverer mennesker til at blive aktivister, og hvad vil det sige at gå på barrikaderne for en politisk sag i dag?

Protest! – Forskning

Til projektets forskningsdel bliver der foretaget en bred, aktuel kvantitativ spørgeskemaundersøgelse om danskernes forhold til politisk aktivisme. Derudover gennemføres 30 kvalitative interviews med aktivister fra forskellige bevægelser gennem tiden. Forskningsdelen på Protest! løber i perioden 2018-2020.

Protest! – Udstilling

I samspil med Arbejdermuseets enestående samlinger danner forskningen grundlag for en 400 m2 stor, sanselig særudstilling på Arbejdermuseet, der vises i perioden 28. oktober 2020 – januar 2023. Udstillingen skal appellere både intellektuelt og emotionelt til publikum og vil søge at bringe de besøgendes egne historier og holdninger til politisk engagement i spil. En række række debatorienterede arrangementer med plads til mange forskellige stemmer vil desuden blive lanceret i udstillingsperioden.

Protest! – Undervisning

Til projektet udvikles et nytænkende og ambitiøst undervisningsformat, der ønsker at gøre børn og unge klogere på aktivismens væsen. Hvor rummeligt er vores samfund for vilde holdninger? Hvilke spørgsmål skal man stille til sine egne og andres meninger? Hvordan og hvornår opfører man sig ”udemokratisk”, og hvor langt skal man gå for en sag, man tror på?


Det er en fælles ambition for alle dele af projektet at starte en bred debat og refleksion om politisk aktivisme i den tid, vi lever i, gennem et engagerende møde med historien.
Protest! er støttet af Velux-fonden.

Om politisk aktivisme i Protest!

Politisk aktivisme handler om viljen til forandring. Om ganske almindelige menneskers engagement, kritik og forsøg på at ændre deres livsvilkår og det samfund de er en del. Siden 1960’erne har det politiske landskab forandret sig i et stadig stigende tempo. Mens tilslutningen til de politiske partier falder, og tilliden til de folkevalgte daler, så skaber digitale kommunikationsformer konstant nye muligheder for at praktisere aktivisme på tværs af tid og rum. Men hvilken rolle spiller politisk aktivisme i dagens og fremtidens demokrati? Kan den være undergravende med dens opposition og til tider brug af ikke legitime aktioner i den politiske kamp og debat? Eller er politisk aktivisme netop forudsætningen for en konstant udvikling og opretholdelse af demokratiet?
Disse påtrængende spørgsmål om politisk aktivisme og demokratisk engagement rykker med Protest! ind på Arbejdermuseet i et samarbejdet med Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.


Vil du vide mere?

Ønsker du information om undervisningsprogrammet og udstillingen, kontakt museumsinspektør Kristine Møller Gårdhus på kmg@arbejdermuseet.dk 

Vil du vide mere om forskningsdelen, kontakt professor Thomas Olesen tho@ps.au.dk eller professor Lasse Lindekilde lindekilde@ps.au.dk

Mangler du mere info om undervisningsdelen, kontakt undervisningsansvarlig Ane Riis Svendsen på ars@arbejdermuseet.dk – eller klik dig ind på vores digitale kildepakke om venstrefløjens plakatkunst her!


MUSEUMSREBELLER>

Unge stemmer i PROTEST!

MUSEUMSREBELLER

Med projektet MUSEUMSREBELLER inviterer Arbejdermuseet unge ind i aktivisme-maskinrummet.

Læs mere
Demos' arkiv åbnes>

Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkiv

Demos' arkiv åbnes

I forbindelse med projektet PROTEST! åbnes DEMOS' arkiv snart for offentligheden.

læs mere
Konference: Venstrefløjens alternativ>

Forhistorie til venstrefløjens protestbevægelser

Konference: Venstrefløjens alternativ

Arbejdermuseet er medarrangør af konference i Moskva som del af forarbejdet til PROTEST!

Læs mere
x

♦️ OBS: VI ER LUKKET PÅ GRUND AF RESTRIKTIONER – LÆS MERE HER