Ressourcesite til Kampen for brødet

Ressourcer til din undervisning

Dette er et ressourcesite til undervisningsforløbet Kampen for brødet, hvor du kan hente inspiration til at tilrettelægge din undervisning på skolen før og efter besøget på Arbejdermuseet, som understøtter elevernes mulighed for læring og transfer.

Fag og målgrupper

Kampen for brødet er målrettet fagene dansk, historie og samfundsfag i grundskolens udskoling, på gymnasielle uddannelser samt pædagogiske assistenter (EUD).

Indhold

På sitet finder du lærervejledning, billeder, links og kilder, som du frit kan bruge og sammensætte, så det passer til dine elever og jeres fokus.

Introduktion til forløbet

Kampen for brødet er et sanseligt, undersøgende undervisningsforløb, hvor eleverne er aktive og arbejder i små grupper med et afgrænset tema og sted i udstillingen.

Læringsmålene for undervisningen er, at:

  • Eleverne kan undersøge historiske spor og fremstillinger i udstillingen og anvende dem til at beskrive arbejdernes levevilkår under industrialiseringen.
  • Eleverne kan reflektere over og give bud på, hvordan og hvorfor menneskers livsvilkår forandrer sig.
  • Eleverne kan indleve sig i og spejle deres eget liv i udstillingens temaer.

Vejen dertil går gennem reportage og den undersøgende journalistik som genre. Eleverne kommer til at agere journalister, der skal lave research i udstillingen, der gør dem i stand til efterfølgende at kunne skrive en sanselig reportage om udvalgte arbejderes vilkår og udfordringer under industrialiseringen.

Sitet her stiller ressourcer til rådighed, som du som underviser kan lade dig inspirere af og bruge frit i din undervisning. Der er ligeledes billeder, artikler, reportager og erindringer, som eleverne kan bruge som supplement, hvis de skal skrive reportager efter besøget på Arbejdermuseet.

Materialerne er ikke didaktiserede, og kan bruges supplerende sammen med andre kilder og undervisningsmaterialer.

Se videoen, der introducerer undervisningsforløbet nærmere for dig.

Fokus for forløb

Kampen for brødet kan indgå i din undervisning med fokus på fx:

  • reportage som genre
  • industrialisering
  • det moderne gennembrud
  • tyendet
  • levevilkår, fattigdom, ulighed
  • sociale og politiske rettigheder
  • arbejderbevægelsen

Forberedelse

Vi anbefaler, at du introducerer eleverne til industrialiseringen inden besøget på Arbejdermuseet. Det kan være gennem et længere forløb, som I allerede arbejder med, eller blot en kort selvstændig lektion, hvor perioden introduceres for eleverne, så de får bedre forudsætninger for at indgå i undervisningen på museet.

Til det formål har samlet udvalgte malerier, som du kan bruge i en visuel forberedelse eller som konsolidering.

Du finder links til materialerne her under.

Undervisningsmaterialer til forberedelse og forløb

Industrialisering i billeder

Powerpointpræsentation med udvalgte malerier fra perioden. Brug det som forberedelse eller konsolidering.

MÅLGRUPPE: Udskoling, gymnasielle uddannelser m.fl.

Ludere, lommetyve og lirekassemænd - 1880 - 1900

DR program der introducerer perioden med vægt på arbejderklassens levevilkår. Varer 29 min.

Undervisningsmateriale om Slaget på Fælleden

Brug det selvstændigt eller som forberedelse / efterbearbejdning af besøget på Arbejdermuseet.

MÅLGRUPPE: Udskoling og gymnasielle uddannelser

Undervisningssite om Tyendet - Tjenestefolket fik nok

Brug materialet selvstændigt eller som forberedelse / efterbearbejdning

MÅLGRUPPE: Udskoling og gymnasielle uddannelser

Undervisningsmateriale om Familien Sørensen

Industrialisering og urbanisering oplevet gennem en arbejderfamilie. Materialet er lavet i tilknytning til udstillingen Familien Sørensen, der ikke længere vises på museet, men det kan stadig bruges til at arbejde med perioden.

MÅLGRUPPE: Udskoling/ungdomsuddannelser

Lærervejledning til Familien Sørensen

Find inspiration til forberedelse og konsolidering af besøget på Arbejdermuseet. Lærervejledningen hører til Familien Sørensen, der ikke udbydes længere, men opgaverne kan stadig bruges.

Reportage som genre - inspiration til din undervisning

Udskolingen - hvad er reportager?

Vi anbefaler at du bruger sitet 'Ind i dansk' til at introducere eleverne for reportagen som genre

Udskolingen - hvordan skriver du en reportage?

Her kan eleverne blive guidet igennem reportagens formål og elementer, nr de selv skal skrive deres egne reportager.

Gymnasielle uddannelser - hvad er reportager?

Vi anbefaler at du bruger sitet Gymdansk. Her finder I en gennemgang af, hvad der kendetegner den klassiske reportage.

Gymnasielle uddannelser - hvordan analyserer du reportager?

Analyseværktøj

Branden - af Herman Bang

Det er oplagt at arbejde med Herman Bangs reportage om Christiansborg Slots brand i 1894. Læs den her fra CFU og lyt til den indtalt (kræver UNI-login).

Temaerne for gruppearbejdet i Kampen for brødet

Gruppe 1: Rejsen fra land til by og drømmen om et bedre liv

Gruppe 2: Boligforhold og levevilkår i byen

Gruppe 3: Fagforening, strejke og skruebrækkeri

Gruppe 4: Arbejdsvilkår for sukkerarbejdere på Lolland og Dansk Vestindien

Gruppe 5: Leve- og arbejdsvilkår for landarbejderbørn

Gruppe 6: Leve- og arbejdsvilkår for tjenestepiger

Gruppe 7: Kvinder i industrien, rettigheder og nedslidning

Gruppe 8: Fritidslivet blandt arbejdere efter 1919

Ressourcer til elevernes egne reportager

Nedenfor finder I forskellige billeder, kilder og links til videre fordybelse, som eleverne kan bruge, hvis de skal skrive deres egne reportager.

Fotos

Eleverne kan frit bruge billederne, når de skal skrive deres egne reportager. Fotos fra udstillingen er taget af fotograf Malthe Folke Ivarsson.

Erindringer fra forløbet

Erindring af Christian Christensen

Erindring om arbejde i hjemmet med at lave ildtændere i slutningen af 1800-tallet

MÅLGRUPPE: Gruppe 1 og 2

Erindring af Christian Christensen, Rudolf Hansen og Hans Peter Hansen

Uddrag af erindringer om at flytte fra land til by i slutningen af 1800-tallet

MÅLGRUPPE: Gruppe 1 og 2

Erindring af Maren Vest

Uddrag af erindring om livet på landet omkring starten af 1900-tallet

MÅLGRUPPE: Gruppe 1

Erindringer fra tjenestepiger

Udvalgte brudstykker af erindringer fra forskellige tjenestepiger

MÅLGRUPPE: Gruppe 6

Artikler og reportager

Artikel fra bladet Arbejdervennen, 1912

Artiklen giver et eksempel på husholdningsregnskab for en landarbejderfamilie

MÅLGRUPPE: Gruppe 1 og 5

I dybeste nød

Reportage fra avisen Social-Demokraten 27. januar 1889 om en familie i nød grundet fattigdom og arbejdsløshed.

MÅLGRUPPE: Gruppe 1, 2 og 3

Links til baggrundsviden

Roepolakkerne i sukkerproduktion på Lolland

Immigrantmuseet har et tema om roepolakkerne, som gruppe 8 kan bruge til baggrundsviden til deres reportage med fokus på roepolakker.

MÅLGRUPPE: Gruppe 4

Sukkerarbejdere og opstand på St. Croix

Fireburn er en digital kildesamling, som gruppe 8 kan bruge som baggrundsviden til deres reportage med fokus på forholdene for sukkerarbejderne i tidligere Dansk Vestindien.

MÅLGRUPPE: Gruppe 4

Barselsloven

Hvordan var rettighederne egentlig for kvinder i industrien? Gruppe 7 kan bruge dette tema i deres reportage om Ellen.

MÅLGRUPPE: Gruppe 7

Ferie og fritid

Hvad betyder retten til ferie for arbejderne? Læs mere om ferieloven fra 1938 og dens betydning.

MÅLGRUPPE: Gruppe 8

Arbejdersport

Sportsklubber og fritidstilbud til børn skabt af arbejderbevægelsen som en modvægt til borgerlige tilbud.

MÅLGRUPPE: Gruppe 8

Strejke, lockout og Septemberforliget

Podcasten 'Bag om København' kan bruges som baggrundsviden og inspiration.

MÅLGRUPPE: Gruppe 3
Tyendet - tjenestefolket fik nok>

udskoling / gymnasielle uddannelser

Tyendet - tjenestefolket fik nok

Digital kildepakke om tyendet og kampen for rettigheder.

Se materialet
Slaget på fælleden>

Udskoling / gymnasielle uddannelser

Slaget på fælleden

Digital kildepakke om Slaget på Fælleden og arbejderbevægelsen

Se materialet
Red madpakken>

Udskoling - madkundskab

Red madpakken

Digital læremiddel om madpakken som kulturhistorie, inkl. opskrifter og arbejdshæfte.

Se materialet