Læring i alle aldre – Skoleudflugt til Arbejdermuseet

Fotograf_Mark_Thyrring (71)_edited

Tag på skoleudflugt

Arbejdermuseet tilbyder undervisning, hvis opgave er at styrke børn og unges læring og demokratiske dannelse gennem et personligt, vedkommende og sanseligt møde med historie og kulturarv. Vi har skabt undervisningsforløb til både indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser ud fra disse mål.

Indskoling

De forløb der er udviklet til indskolingen omfatter forløbet Da julen var hjemmelavet og På akkord med familien Sørensen. Forløbet Da julen var hjemmelavet, tilbydes fra d. 26/11 – 21/12 2018, og tager eleverne med på en rejse tilbage til juletraditioner, skikke og gaver i 1958. Ved brug af både genstande og aktivitet bliver eleverne involveret i den gammeldags jul. I forløbet På akkord med familien Sørensen bliver eleverne spurgt ind til deres forståelse af drømmehjemme, barndommen og hverdagslivet. De bliver undervist i udstillingen Familien Sørensen og får ved hjælp af samarbejdsøvelser, dialog og genstande indblik i livet som både barn og voksen for 100 år siden.

anton-hansen-juletraesfest-arbejdermuseet-2000-1024x819_edited

Mellemtrin

Til mellemtrinnet tilbydes hele fem undervisningsforløb. Identifikation, indlevelse og levende fortælling er nøgleordene i disse forløb. Forløbet Baggårdens børnearbejde  dykker ned i fortællingen om barndommen og baggårdslivet i den gryende storby omkring år 1900. Eleverne leger med genstande og lege, og får indsigt i, hvor meget arbejde fyldte, også selvom man gik i skole. Forløbet Da bedste var barn  tager udgangspunkt i udstillingen 1950’erne  og giver mulighed for at forstå hvordan hverdagen, skolen og barndommen var for arbejderbørn da bedstemor var barn. Målet med dette forløb er at skabe forståelse for kronologi, historie, og gøre eleverne interesserede i at sammenligne deres eget liv, med det liv der blev levet i 1950’erne. Til mellemtrinnet tilbydes også forløbene På sporet af familien Sørensen , Hverdagsliv før og nu , og Da julen var hjemmelavet. 

Arbejdermuseet-44-of-50-1024x683_edited

Udskoling

Undervisningsforløbet til udskolingen handler i høj grad om forståelse af demokrati, fællesskaber og historiebevidsthed. Der tilbydes fem forløb til dette trin.

I forløbet Dit liv, dit valg  skaber Arbejdermuseet et helt nyt fysisk og sansebåret refleksionsrum. Her kan elever sammen undersøge og diskuterer deres eget syn på uddannelsesvalg, det gode arbejdsliv og deres tanker om fremtidens arbejdsliv. Forløbet Farlig Ungdom   bevæger sig rundt i historien om 1950’ernes opbrudstid, om at være ung, afprøve grænser, og høre masser af rock’n’ roll – om at være teenager. Der diskuteres hvorfor der netop i 1950’erne var øget fokus på ungdomsgenerationen, og hvordan det var at være ung i 1950’erne i forhold til ungdomslivet i dag. De andre forløb der udbydes til udskoling er Familien Sørensen , byvandringen om Slaget på Fælleden  og Industriarbejdet.

DCL-billede-1024×683

Ungdomsuddannelser

Læringsforløb til undomsuddannelser kommer i flere forskellige indpakninger på Arbejdermuseet. Der er både mulighed for undervisningforløb, kildepakker og tema forløb der kan bruges som led i undervisningen på ungdomsuddannelsen.

Undervisningen til ungdomsuddannelser tager udgangspunkt i det særlige potentiale, der ligger i kulturinstitutionen Arbejdermuseet, dets genstandsfelt og kernefortællinger. Der tilbydes forløb som Byvandring om Slaget på Fælleden, hvor bydelen der omkranser museet, Nørrebro, danner ramme for fortællingen om 1800-tallets spirende arbejderbevægelse, industrialisering og byliv.

Et af de tema, der tilbydes til undervisning på uddannelsesinstitutionen er temaet Demokrati på skemaet. Dette tema tager fat i fortællinger om demokrati, konflikt, politiske bevægelser og samfundsforandringer i løbet af det 19., 20. og 21. århundrede. Læs mere om muligheder for tema undervisning og kildepakker under Demokrati på skemaet.

De andre læringsforløb der tilbydes er 1950’erne , Industriarbejdet , byvandringen – Da moral kom til byen  og Familien Sørensen.