Stor udstilling åbner på Transfer Day

f1180eb3-cb44-4cb2-8baf-cb200348ac06

I forbindelse med 100-års dagen for salget af Dansk Vestindien åbner Arbejdermuseet en aktuel særudstilling, der sætter fokus på slaveri i fortiden, men i høj grad også i nutiden.
Kulturministeren åbner udstillingen dagen før. Der vil være mulighed for billeder og interview.

I dag findes der flere slavegjorte mænd, kvinder og børn i verden end nogensinde før. Millioner af mennesker er fanget i slaveri – også i Danmark. I anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien åbner Arbejdermuseet udstillingen, Stop slaveri! Her kan besøgende blive klogere på det slaveri, der foregik i Dansk Vestindien, men samtidig blive konfronteret med moderne slaveri og hvordan man som individ med en lille indsats kan gøre en stor forskel.

Udstillingsåbning med Kulturministeren
Arbejdermuseet inviterer til åbning af Stop slaveri! dagen før, den officielle udstillingsperiode starter. Der vil være mulighed for interview samt relevante historier om det stadigt aktuelle tema op til 100-års dagen for Transfer Day.

Program for udstillingsåbning 30. marts

15.30: Forfriskninger og snacks i Festsalen
16.00: Velkomst ved Søren Bak-Jensen, direktør for Arbejdermuseet
16.10: Tale ved Kulturminister Mette Bock
16.25: Tale ved Rie Vejs Kjeldgaard, Deputy Regional Director, ILO
16.40: Stefan Pasborg opfører “Chain gang”
17.00: Udstillingen er åben
18.00: Jonas Giersing, direktør, Fairtrade, oplæg om indsatsen mod nutidigt slaveri

Vidnesbyrd fra en mørk fortid
Jeg blev hurtigt anbragt under dæk, og dernede mødte der mig den værste stank, jeg havde oplevet i hele mit liv. Gråden og den væmmelige stank var så voldsom, at jeg kastede op. Jeg blev så nedstemt, at jeg ikke kunne spise noget og jeg havde slet ikke lyst til noget som helst. Det eneste jeg ønskede var, at min sidste ven Døden skulle komme og hente mig.

Sådan skrev Olaudah Equiano i 1789 i sine livserindringer. Om at blive bortført fra sit hjem i Vestafrika for at blive fragtet over Atlanten og solgt som slave i Vestindien. Om at få nedbrudt sin identitet, og om hvordan hans gentagne forsøg på modstand mod slavegørelsen medførte voldsom afstraffelse, indtil det lykkedes ham at købe sig fri og blive en markant stemme i kampen mod slaveri. En kamp, der først mange år senere, i midten af 1800-tallet, førte til ophævelse af slaveriet i de europæiske kolonibesiddelser, herunder i Dansk Vestindien. Herefter kunne slaveriet fortone sig som noget fjernt og afsluttet, og med Danmarks salg af Dansk Vestindien i 1917, blev slaveriet noget lige så utænkeligt og fremmed for os danskere som eksotiske palmestrande.

Stop slaveri i dag
Men slaveri er hverken fjernt eller fortidigt. Ifølge ILO, FN’s agentur for arbejdsmarkedsspørgsmål lever 21 millioner mennesker som slaver i dag. Det er det største antal nogensinde, og slavegørelsen af mennesker finder sted over hele jorden – alle steder – også helt tæt på os. Nutidens slaver arbejder i sexindustrien, i husholdninger og indgår i kriminelle sammenhænge som fx narkohandel. Men nu som tidligere er langt de fleste nutidige slaver, over 60 procent, at finde inden for landbrug, råstofudvinding og produktion. Center mod Menneskehandel har i perioden 2007 til 2015 identificeret over 500 ofre for nutidigt slaveri i Danmark.

Mange børn lever under slavelignende forhold – her på murstensfabrikker i Indien. Foto og kilde: ILO

Der er ingen grund til at tro, at problemet vil blive mindre af sig selv. Tværtimod. Arbejdermuseet mener, at vi som samfund skal bruge historien til at ændre problemstillinger i nutiden.

”Fortid er fortid og står ikke til at ændre. Men hvis vi skal bruge historien om den danske slavehandel til andet end at skamme os, skal vi som stat, samfund og individer være åbne for nye måder at kæmpe imod slavegørelsen af mennesker og for menneskers ligeværd og frihed”, siger direktør for Arbejdermuseet, Søren Bak-Jensen.

Slaveri skaber profit
Hvad har så ændret sig? Ikke meget tilsyneladende, for ligesom under 1700-tallets sukkerrus, udnyttes slavegjorte mænd, kvinder og børn i slaveri til i dag at skabe højere profit, at presse markedspriserne og forvride konkurrencevilkårene arbejdsmarkedet. Som den første ud af fire aktører, er organisationen Fairtrade inviteret med på Arbejdermuseets Stop slaveri! De ønsker her at rette fokus på, at man som almindelig forbruger kan gøre en forskel ved at være opmærksom på, hvor varerne komme fra.

”Millioner af bønder lever reelt i moderne slaveri. Som dansker kan man føle sig handlingslammet over denne virkelighed. Men man kan faktisk gøre en forskel for disse mennesker. Ved at vælge Fairtrade-mærkede varer kan man forbedre levevilkårene i nogle af verdens fattigste lande – et indkøb ad gangen”, siger Jonas Giersing, direktør i Fairtrade.

Fakta og baggrund om Stop slaveri!

  • Åbner for publikum d. 31. marts – udstillingsåbning og reception er d. 30. marts
  • Udstillingsområdet er 470 m2 og befinder sig i Arbejdermuseets underetage i Rømersgade.
  • Udstillingsperioden er på ét år – i den periode vil der holdt en række arrangementer, der handler om nutidige og historiske eksempler på tvangsarbejde og indsatser mod slaveri i form af foredrag, debatter, musik og filmforevisninger mv.
  • Stop slaveri! har været mere end to år undervejs og understøtter Arbejdermuseets vision om at styrke viljen til et lige og retfærdigt samfund gennem engagerende møder med historien.
  • Udstillingen er på én gang sanselig, oplysende og inddragende. Den benytter sig i høj grad af scenografiske virkemidler som lyd, lys og farver for at forstærke budskaberne.
  • Den nutidige del af udstillingen udføres i samarbejde menneskerettigheds- og hjælpeorganisationer, der til daglig arbejder for at gøre offentligheden opmærksom på at tvangsarbejde og arbejde under slavelignende forhold ikke udelukkende er et fortidigt fænomen eller noget, der kun finder sted i ulande.
  • Det findes flere historiske genstande i udstillingen, bl.a. ’regnskabsbøger’, der førte tal med fragten af slaver. Når slaverne forlod Guldkysten blev de registeret ved deres afrikanske navn –ved ankomst til Dansk Vestindien fik de tildelt et tilfældigt nummer eller genstandsnavn. Således frarøvet deres frihed, identitet, selv deres eget navn.
  • Til udstillingen udvikles undervisningsforløb, workshops og lærerkurser om slaveri før og nu til grundskolens ældste klasser og ungdomsuddannelser. De unge kan fordybe sig i forskellige problematikker og udfordringer, der knytter sig an til moderne og fortidig slaveri gennem workshops, filmkonkurrencer, debatarrangementer og valgfagsundervisning. Også historie- og samfundsfagslærerne får mulighed for at få nye vinkler til undervisning i slaveri og Dansk Vestindien, når museet løbende hen over året inviterer til lærerkurser i udstillingen.


Den transatlantiske slavehandel i tal:

* Det anslås, at mellem 25 millioner og 30 millioner mennesker blev ofre for slaveri under perioden med transatlantisk slavehandel (ca. 1550-ca.1850). Af disse blev omkring 12,5 millioner transporteret på europæiske skibe over Atlanterhavet.
* Der var 350 danske slavetogter i 1660-1802. I forbindelse med disse blev ca. 110.000 slavegjorte afrikanere fragtet på danske slaveskibe over Atlanterhavet. Cirka halvdelen af disse mennesker blev brugt til arbejdet på plantagerne i Dansk Vestindien. Den anden halvdel blev solgt til andre kolonier.
Kilder: Center mod menneskehandel, UNESCO, Slavevoyages.org samt Rigarkivet.

Links:
International Labour Orgnization ilo.org/global
50 for Freedom 50forfreedom.org/
Fotograf Lisa Kristine www.lisakristine.com/
Center mod Menneskehandel http://www.centermodmenneskehandel.dk/
Fairtrade http://fairtradedanmark.dk