Bibliotek for studerende

Er du studerende på en videregående uddannelse og vil skrive opgave eller speciale om arbejderhistorie, arbejderkultur eller aktivistiske bevægelser kan du med fordel benytte Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkivs store bibliotekssamling. Nedenfor får du en guide til, hvordan du får mest muligt ud af samlingen.

Bibliotekssamlingens karakter

Bibliotekets samling er fortrinsvis historisk og har arbejderbevægelsens historie fra 1800-tallet og frem som kernestof. Arbejderbevægelsen skal her forstås som et bredt begreb, der inkluderer meget fra fredsbevægelsen over politiske partier og til lokale fagforeningsklubber på udvalgte arbejdspladser.

Det er organisationerne, der er i centrum og kun i mindre grad enkeltstående forfattere. Derved adskiller biblioteket sig fra mange andre biblioteker. Dog har vi en samling på mere end 5000 biografier over enkeltpersoner, hvoraf en stor del kun findes hos os og ikke kan lånes fra andre biblioteker i Danmark.

Bibliotekssamlingen er blevet opbygget siden 1909 og rummer mere end 6000 forskellige tidsskrifter, årbøger og årsberetninger. Vi har også andre typer materialer, der udkommer periodisk, for eksempel udvalgte overenskomster og ældre lønstatistikker. Desuden har vi mere end 56000 forskellige bøger og småtryk, som alle er registreret i bibliotekets system Reindex. Vores samling af specialer og andre universitetsopgaver kan man kan søge inspiration i.

Sproget er primært dansk, men samlingen indeholder også et for Norden unikt udvalg af historisk engelsk- og tysksproget litteratur om venstrefløjens politiske ideologier og arbejderbevægelsen i andre lande. Vi har også titler på andre sprog, blandt andet mere end 1000 titler på fransk, herunder sjældne tidsskrifter. Samlingen rummer forskellige genrer, fra gamle sangbøger til unikke billedmapper, som er blevet udgivet i særlige anledninger.

Biblioteket har desuden særsamlinger af f.eks. udvalgte småtryk fra organisationer i arbejderbevægelsen. Man skal have særlig tilladelse for at tilgå disse dele af samlingen. Da biblioteket har begrænsede ressourcer, vil de i perioder være utilgængelige i studiesammenhæng.

Hvis du finder billeder i vores system, som du gerne vil bruge som illustrationer i en opgave, kan du ofte købe en kopi via vores fotobutik. Læs mere om vilkår for benyttelse af fotosamlingen via boksen nederst på denne side

Sådan får du adgang

Vi har lavet en lille video med tips og tricks til, hvordan du opretter en brugerprofil, finder materialer og får adgang til hjemlån.

Hvis du har adgang til læsesal på dit uddannelses- eller universitetsbibliotek, kan der i særlige tilfælde laves aftale om, at du kan låne vores materialer til din uddannelsesinstitutions lokale læsesal, for eksempel hvis du skal skrive speciale og i den sammenhæng har brug for at låne mange årgange af et tidsskrift, men bor langt væk fra København. Der kan kun laves aftale om lån til en lokal læsesal, hvis din uddannelsesinstitution vil påtage sig ansvar for at overvåge brugen af materialet.

Sådan finder du materialer fra vores samling

Nederst på denne side finder du en linkboks der fører videre til en udførlig beskrivelse af, hvordan du metodisk kan finde materialer i samlingen ved at søge i vores system. Især hvis du har brug for at lave en emnesøgning, kan det være en hjælp at undersøge nærmere, hvordan man laver en avanceret søgning hos os. Det kan spare dig for meget tid og du har større chancer for at finde noget relevant.

Tips til avanceret søgning>

Sådan finder du mere

Tips til avanceret søgning

Metoder til søgning i Reindex og andre systemer

Metodebeskrivelser
Sådan får du adgang til digitale fotos>

Retningslinjer og ansvar

Sådan får du adgang til digitale fotos

Tips til billedsamlingen

Vilkår for benyttelse af fotos
Alle fysiske bøger, kasser og småtryk i bibliotekssamlingen>

Bibliotekets bogsamling

Alle fysiske bøger, kasser og småtryk i bibliotekssamlingen

Her finder du en oversigt over alle bøger, småtryk, cd'er og kasser med materialer i biblioteket

Bøger i Reindex
Alle periodika i bibliotekssamlingen>

Bibliotekets samling af periodika

Alle periodika i bibliotekssamlingen

Her finder du en oversigt over alle fagblade, tidsskrifter, årbøger, årsberetninger o. lign.

Periodika i Reindex
Alle specialer, bachelorprojekter, phd-projekter mv. >

Vores samling af universitetsopgaver og lignende opgaver samt phd-projekter

Alle specialer, bachelorprojekter, phd-projekter mv.

Dyk ned i arbejderhistorien fra nye vinkler og find inspiration til din opgave

Specialer mv. i Reindex
Alle digitaliserede fotos>

Billedarkivet

Alle digitaliserede fotos

Her finder du en oversigt over alle digitaliserede historiske fotografier

Digitaliserede fotos i Reindex
Alle digitaliserede småtryk>

Bibliotekets småtrykssamling

Alle digitaliserede småtryk

Her finder du en oversigt over alle digitaliserede småtryk. Vi har også mange småtryk på papir

Småtryk i Reindex